Digitalisera länets ungdomsmottagningar – för vår skull

I dagens pandemisamhälle ökar den psykiska ohälsan hos unga – oss unga som också är den framtida generationen att ta över Sverige.

Debatt 10 september 2021 05:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Aldrig någonsin har den psykiska ohälsan varit så pass hög och den hjälp de unga behöver finns inte tillgänglig. För vården räcker inte till för alla de unga som behöver. 

Genom att införa virtuella ungdomsmottagningar blir vården mer lättillgänglig och hjälpen finns bara några klick bort. Därför står vi i MUF tillsammans med Moderaterna i Kalmar län fast vid att införa dessa mottagningar för oss ungas skull!

Vi kan se att flera län som Jönköping och Värmland har infört virtuella ungdomsmottagningar. Dessa län har också fått bättre besöksfrekvensresultat, fler unga som söker hjälp och fler unga som då också får hjälp. Många unga i Värmland har också sagt att utan de digitala kuratorsamtalen, hade de troligtvis inte ens sökt hjälp. Detta är något vi vill ska uppnås i Kalmar län också: Att fler unga söker – och får – hjälp.

Ungdomsmottagningar i länet är i dagsläget väldigt bra när de väl får hjälpa. Du som ung kan antingen prata med en kurator om de problem som tynger dig, eller bara för att träffa en sjuksköterska vid hjälp för att kanske skaffa dina första p-piller. Oavsett vad, vet vi att vi kan göra dessa mottagningar ännu bättre genom att göra dem digitala så fler unga får hjälp i tid. 

Vi får inte heller glömma vilken möjlighet denna digitalisering hade kunnat göra för vården och arbetet mot en jämlikare vård. För vad händer om hjälpen inte fås? Jo, den psykiska ohälsan kommer öka ännu mera. En ökning som absolut inte får ske, och vi tänker inte se på när det händer. 

Vi vill göra skillnad för oss unga och införa virtuella ungdomsmottagningar för att minska den psykiska ohälsan. Också av den anledningen att göra vården mer lättillgänglig och flexibel. Några klick bort och ungas hjälp finns, hur kan detta vara något majoriteten av regionstyrelsen (S+C+L) i Kalmar län inte vill bifalla och stå bakom?

Det var redan förra året som Moderaterna i länet kom med förslaget om införandet, vilket besvarades av S+C+L med att den digitala utvecklingen av mottagningarna ligger på is och anses inte vara rätt i tiden på grund av pandemin. Vi tror på motsatsen, att det istället är mer passande att stärka den digitala vården med tanke på pandemin. 

För det är just den digitala utvecklingen vi behöver nu: I ett samhälle präglat av ensamhet, utsatthet och distansering. Vi behöver det digitala som hjälp för att våga få en handräckning och få de stöd vi är i behov av idag och inte när pandemin är över.

Så, för de ungas skull, vill vi att den majoritet av regionstyrelsen som avslog motionen gör om och gör rätt. Och redan nu börjar med arbetet för att digitalisera ungdomsmottagningarna i länet. För vi kommer inte stå och titta på när de bristande resultaten av den ökade psykiska ohälsan visar sig efter pandemin

Därför hoppas vi på att våra synpunkter ses över. För oss ungas – och för samhällets skull!

Fanny Karlsson, 1:e vice distriktsordförande MUF Kalmar län & ledamot MUF Västervik
Charlotte Carlgren, distriktsordförande MUF Kalmar län
Elefterios Mezeridis, 2:e vice distriktsordförande MUF Kalmar län
Cajsa Olsson, distriktsstyrelseledamot MUF Kalmar län
Johan Bergholtz, distriktsstyrelseledamot MUF Kalmar län
Anna Jonassen, ordförande MUF Västervik
Erik Gustavsson, vice ordförande MUF Västervik
David Hoffsten, ledamot MUF Västervik
Johan Bergholtz, ledamot MUF Västervik


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Två viktiga frågor för kommunens framtid

Två viktiga frågor för kommunens framtid

Folktandvården i Västervik motstår resursbrist med helgöppet • Måste arbeta i kapp efter pandemin • Tandvårdschefen: "Ett steg i rätt riktning"

Folktandvården i Västervik motstår resursbrist med helgöppet • Måste arbeta i kapp efter pandemin • Tandvårdschefen: "Ett steg i rätt riktning"

Politikerna säger nej till vaccinkrav – får kritik: "Covid-19 skördar fortfarande liv"

Politikerna säger nej till vaccinkrav – får kritik: "Covid-19 skördar fortfarande liv"

Debatt: Är patientavgifterna sjukvårdens största problem?

Är patientavgifterna sjukvårdens största problem?

Debatt: Vad vill regionpolitikerna göra för oss ME-sjuka?

Vad vill regionpolitikerna göra för oss ME-sjuka?
Visa fler