Det går inte att spara mer på våra unga

Förskolorna och skolorna i Västervik står just nu inför stora ekonomiska utmaningar.

Effektiviseringen i skolan har nått sin gräns, menar skribenten.

Effektiviseringen i skolan har nått sin gräns, menar skribenten.

Foto: Erik G Svensson/TT

Debatt2019-09-13 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där ser vi från Lärarförbundets sida, vikten av att beslut som kommer från politiken inte får försämra arbetsmiljön för våra barn, ungdomar eller de anställda. Det ställs stora krav på pedagogerna i de olika verksamheterna, det är många behov som ska fyllas. I stället för att spara borde det satsas mer på dessa verksamheter. 

Fackförbunden var inbjuda till kommunens budgetdagar i våras. Flera förvaltningar tog upp att politikernas krav på en procents besparing i effektivisering, nu kommer tas ifrån grundverksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen ansåg att de flesta insatser för att komma åt onödiga kostnader eller effektivisera arbete bland annat via digitala lösningar, redan har införts. En procent låter inte mycket, men i budgeten för barn och utbildningsförvaltningen genererar det 8,4 miljoner kronor för år 2019. Den budget som gick igenom resulterade i att barnpengen blev uppskriven till 1,3 procent. Detta kan ställas mot 2018 års budget, då uppräkningen av barnpengen som då var 2,5 procent täckte de ökade lönekostnaderna. 

Vår uppfattning är att våra ledare gör allt för att inte ha onödiga personalkostnader i sina verksamheter. Dessutom har vi ett växande problem med att rekrytera och inte minst behålla våra behöriga och mycket kompetenta lärare. Vi anser att effektiviseringen har nått en gräns. Det går inte att behålla och öka kvalitén i våra skolor och förskolor med att ständigt minska resurserna. I förskolorna har vi barngrupper som är långt över rekommendationstalen för hur många barn det skal finnas per anställd.  Det  finns även stor brist på resurser till barn och ungdomar som är i stort behov av stöd. Vi ser också att Västerviks kommun halkar efter när det gäller löner gentemot resten av landets kommuner.

Lärarförbundet har sedan länge fått signaler om att arbetssituationen är tuff i våra skolor och förskolor. Många känner att man inte kan vabba, vara sjuk eller ta ut ledighet för att då sätter man sina kollegor i en svår situation eftersom vikariekostnaderna ska minska. Detta leder till att den befintliga personalen får en ökad arbetsbörda. 

De skolor som inte klarar av att hålla sin budget ska nu göra en handlingsplan för hur de ska få sin budget i balans. Om detta inte går, har fullmäktige beslutat att det kommer att införas inköpstopp och anställningsstopp.  Lärarförbundet anser att ett sådant beslut drabbar alla verksamheter mycket negativt. Vi uppmanar politikerna att ta bort kravet på att skolor och förskolor ska spara in 8,4 miljoner i dessa effektiveringsinsatser. Det går helt enkelt inte att spara mer på våra barn och ungdomar.