Det idéburna kulturlivet – en nyckel för demokrati

Armlängds avstånd. Ett uttryck som kan börja kännas söndertrasat. Men ack så fel. Aldrig, sedan det myntades efter andra världskriget, har det varit så viktigt.

Körsång är ett exempel på där människor skapar och växer tillsammans. Debattörerna vill lyfta även den deltagande kulturen, där vi inte bara sitter på läktaren.

Körsång är ett exempel på där människor skapar och växer tillsammans. Debattörerna vill lyfta även den deltagande kulturen, där vi inte bara sitter på läktaren.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2023-07-10 14:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler makthavare gör försök att trycka tillbaka eller styra det fria kulturlivet med allt från vilka böcker som finns på biblioteken till vem som läser dem för våra unga. Utställningar som stoppas eller genomförs med vakter närvarande. En rädsla över vad som ska visas i offentliga lokaler smyger sig på. Bidrag som alltmer blir styrda och inte generella för kulturens aktörer.

Vi som arbetar med kultur vet hur viktigt det är att konsten får var fri och ska skava gentemot makthavare, var de än finns. 

Kultur är en grund för demokrati. Utan en fri, levande kultur kan man inte tala om en fungerande demokrati. Demokrati är inget teoretiskt, eller att man vart fjärde år lägger sin röst i urnan. Demokrati är ett sätt att leva, att förhålla sig till samhället och omvärlden. Kulturen är en av motorerna. Det kan kännas rätt självklart – men behöver påpekas om och om igen. Treenigheten kultur, folkbildning och demokrati hänger ihop. Sverige är byggt på folkrörelser. Kulturen och folkbildningen är, med rätt förutsättningar, grunden för ett fortsatt folkrörelsearbete som även vidare kan bygga landet. 

Livet och samhället förändras ständigt och även demokratin. Konsten är ofta först med att uppmärksamma strömningar och behovet av förändring.

Idag lyfter många kulturen genom att säga att den ger intäkter, är bra för besöksnäringen, folkhälsan och är en del av vård och omsorg. Det stämmer, men detta är bara sidoeffekter av ett fungerande samhälle med ett rikt kulturliv. Vi vill slå ett slag för kulturens egenvärde, en aspekt som alltför få nämner i samhällsdebatten eller i de kulturplaner som skrivs runt om i vårt avlånga land. Kulturens egenvärde kanske nämns lite käckt i en inledning, men speglas sedan inte i innehållet. 

I den ideella och idéburna kulturen utvecklas människor tillsammans och lär sig att under demokratiska former ta ansvar, samarbeta, producera och skapa gemensamt. När kreativiteten får fritt spelrum utvecklas människan och även samhället. Här finns möjlighet att utöva, medverka, arrangera och att ta del av ett stort kulturutbud även på mindre orter.

Vi vill belysa den deltagande kulturen, där man inte bara är en åskådare på läktaren utan finns med som skapare. Antingen i kören, dansgruppen eller när du skapar i lera eller på en duk. Skapandet sker tillsammans eller enskilt och det gör att vi växer som individer. Vi lär oss gruppdynamik och förstår att vi är viktiga för att det ska bli en föreställning eller ett verk. Genom dansen så rör vi oss i takt med musiken, men vi lär oss också ta hänsyn till de andra på golvet. Lyckan när man efter showen möter publiken som uppskattar vad de fått vara med om. Vi växer. Människor behöver bli sedda. 

Starka trygga individer gör oss till goda samhällsmedborgare. Detta bör börja redan hos barnet. Vi kan tydligt se det inom skolans värld där den deltagande kulturen har minskat. Vi vill slå ett slag för att det estetiska generellt ska ta en större plats under hela skoldagen. Släpp in det idéburna kulturlivet i skolan. Estetik och deltagande kultur bland våra unga är en viktig pusselbit för att vända den våldsutveckling som sker i samhället.

Det fria, idéburna kulturlivet är hotat från flera håll. Minskat stöd från samhället, politiskt tryck och okunskap om kulturens värden. Vi behöver se en radikal ändring på detta. Det är inte i egen sak vi talar, vi talar om det demokratiska samhällets utveckling.

För Ideell Kulturallians Småland

Peter Högberg, ordförande

Barbro Wendén

Lisbeth Lindholm Vahtras

Chris Jangelov

Åsa Elmgren

Annika Nilsson

Camilla Frosterud

Representanter från Folkets Hus och Parker, Skådebanan Småland, ATR, Bygdegårdarna Kronoberg, Riksteatern Kalmar län