Det finns ingen quick fix för personalfrågan

Under året som gått sedan vi tillträdde efter valet har jag varit ute i verksamheterna och hospiterat för att träffa medarbetare och sätta mig in i deras vardag.

Debatt 11 oktober 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det blir såklart mycket prat om löner, men även om arbetsmiljö och delaktighet. De flesta har förståelse för att det tar tid att ändra invanda mönster, men få accepterar att inte bli sedda.

Många upplever ett för stort avstånd mellan politikens korridorer i regionhuset i Kalmar och verkligheten ute på golvet runtom i regionen. Och det är ibland frustrerande även för oss politiker hur annorlunda bilden kan bli när den presenteras i mötesrummen jämfört med på golvet.  

Det finns dock inte någon quick fix, utan det rör sig om en bred palett av insatser. Förutom konkurrenskraftiga löner, är arbetstid och arbetsmiljö samt möjligheten att påverka sin arbetssituation liksom att utvecklas på jobbet, några av de många frågor vi jobbar med. 

I en tid då hälso- och sjukvårdsförvaltningens beroende av att hyra in sjuksköterskor har ökat med 40 procent jämfört med förra året, är det tydligt att alla insatser behövs för att vända trenden.

Ämnen du kan följa