Så får vi en säkrare byggbransch

Den 28 april infaller Säkerhetsdagen. För oss i byggbranschen är den viktigare än någonsin att uppmärksamma.

Det måste bli lättare att kontrollera företag för att få ner arbetsplatsolyckorna, skriver debattören.

Det måste bli lättare att kontrollera företag för att få ner arbetsplatsolyckorna, skriver debattören.

Foto: Felix Wedjesjö

Debatt2024-04-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste månaderna har flera allvarliga olyckor inträffat. Nu krävs att vi alla gör vad vi kan för att trygga branschen. Varje olycka är en olycka för mycket. 

Byggbranschen har de senaste decennierna blivit allt säkrare. Tack vare specialisering har vi fått högre kvalitet, kortare byggtider och effektivare produktion. Det har över tid lett till färre arbetsplatsolyckor och färre arbetssjukdomar. Men som alla vet var 2023 ett bakslag i den historiska förbättringskurvan. Det finns mer kvar att göra. 

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är deras uppgift att säkerställa en sund säkerhetskultur och motverka stress. Som ett led i detta riktar Byggföretagen på årets säkerhetsdag extra fokus på det förberedande arbetet. Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att identifiera risker som förekommer i olika arbetsmoment och vilka åtgärder som ska vidtas för att arbetsmomentet kan genomföras på ett säkert sätt. 

Men för att nå nollvisionen räcker det inte bara med åtgärder från branschen. För det första måste politikerna öka och underlätta kontrollen av företag. Specialisering är nödvändig för att öka säkerheten. Men givet den ökade konkurrensen ställer det också särskilda krav på noggranna företagskontroller. Dagens lagstiftning gör det mycket svårt att göra den nödvändiga kontrollen. Här krävs det en förändring. 

För det andra måste myndigheterna få ökade möjligheter att dela uppgifter. Att Arbetsmiljöverket getts ökade resurser till fler arbetsplatskontroller är bra, men otillräckligt. För att underlätta kontrollerna måste Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket på ett bättre sätt än i dag kunna dela information med varandra. För det krävs en uppluckring av dagens sekretesslagstiftning.

Ska arbetsmiljön verkligen förbättras krävs också ett tydligare ansvarstagande från den enskilda medarbetaren. Riktlinjer och förhållningsregler som satts upp måste efterlevas. Här kan vi konstatera att flera närliggande EU-länder lägger ett större ansvarstagande på den enskilda medarbetaren. 

Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, men vi är inte klara. Vi kan aldrig vara nöjda förrän arbetsplatsolyckorna är noll. På årets säkerhetsdag hoppas vi ta ytterligare ett steg i den riktningen. Vårt mål är klart – ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av sitt jobb.

Kristine Åkesson, 
Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Kalmar och Kronoberg