Det är strävan efter tillväxt som är fanatisk

Svar på ledartexten "Grön väckelserörelse sätter agendan för skogen" den 28 september.

Debatt 1 oktober 2021 06:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Isak Rutqvist skriver på tisdagens ledarsida apropå SVT:s serie "Slaget om skogen" att miljörörelsen ägnar sig åt religiös fanatism. Jag för min del hör en biolog från organisationen Skydda skogen som förklarar vad ett ekosystem är och relaterar det till naturlagarna. Jag ser varken något religiöst eller fanatiskt i det.  

I programmet kommer en rad olika utbildade och erfarna skogsexperter till tals och vi får en allsidig bild av olika intressen i dagens skogsdebatt.

Om jag hade samma legitimitet som Rutqvist att stämpla något som fanatiskt skulle jag utse strävan efter tillväxt som fanatisk. Med kvävegödning (som läcker kväve till våra vattendrag) eller genom att kartlägga trädens gensammansättning för att hitta mer snabbväxande träd, vill man få skogen att ge högre avkastning för att möta den ständigt ökande efterfrågan på virke.

Intressant programserie. Kolla och bilda dig en egen uppfattning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa