Det är nu – inte senare – som utsläppen behöver sänkas

"Enligt IPCC kan vi vara på väg mot en höjning av jordens medeltemperatur med 2,8 grader, vilket skulle kunna innebära en total klimatkollaps", skriver debattören.

"Enligt IPCC kan vi vara på väg mot en höjning av jordens medeltemperatur med 2,8 grader, vilket skulle kunna innebära en total klimatkollaps", skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-01-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik till Gudrun Brunegård med anledning av hennes artikel med rubriken ”Fler än KD såg den annalkande katastrofen”.

Jag vill tacka Gudrun Brunegård (KD) för att hon läst min artikel. Tråkigt nog besvarar hon den inte utifrån vad jag skrev utan på politikers vis försöker hon att hålla sig så långt från vad det egentligen handlade om som hon bara kan. 

Att en sänkning av reduktionsplikten inte skulle innebära större utsläpp är oomtvistat av forskarna, vilket Brunegård även nämner med en förklaring att utsläppen temporärt ökar men egentligen kommer de att minska eftersom regeringen vidtar andra åtgärder. Att Sverige valde en högre inblandning av biologiskt framställt drivmedel i bensin och diesel var enbart för att man ville vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller åtgärder som minskar utsläppen som bidrar till den globala temperaturökningen. En gräns man talat om är 1,5 grader, den har snart passerats, och ett nytt mål på 2 grader, som absolut inte får överskridas har satts upp. Enligt IPCC kan vi vara på väg mot en höjning av jordens medeltemperatur med 2,8 grader, vilket skulle kunna innebära en total klimatkollaps. Globalt sett fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka och den svenska regeringens åtgärd bidrar ytterligare till denna ökning. Sverige var på rätt väg, men den grusades av den av Sverigedemokraterna helt beroende regeringen.

I min artikel relaterade jag till en programpunkt i P4 Kalmar där Professor William Hogland, Linnéuniversitetet, intervjuades om vad som kan komma att inträffa om den globala uppvärmningen fortsätter och isen i Himalayas glaciärer smälter. Då kommer cirka 40 procent av jordens befolkning att bli utan färskvatten och måste söka sig till andra platser på jorden, berättade William Hogland. Inte heller detta hade Gudrun Brunegård någon kommentar till. 

99,94% av alla klimatforskare är överens om att det är mänskligheten som orsakar klimatförändringarna. Tänk om lika stor andel av världens politiker var av samma åsikt och tillsammans gjorde allt som går att göra för att undvika ett klimathaveri. Den katastrof Gudrun Brunegård anser sig ha förhindrat är bara en svag västanfläkt i jämförelse med vad ett havererat klimat skulle innebära. Väldigt många människor oroar sig för hur framtidens barn ska kunna leva på jorden bara för att dagens beslutsfattare inte tar den globala uppvärmningen på allvar. Det är nu utsläppen måste börja sänkas i stället för att ökas. År 2030 eller 2050 är för sent enligt forskarna.