Den som inget såg har stoppat huvudet i sanden

"Den tuffa situation som barn- och utbildningsförvaltningen nu befinner sig i är en konsekvens av den budget som beslutats i juni och den hade kunnat undvikas", menar företrädare för Socialisterna Välfärdspartiet i Västervik.

Debatt 4 november 2022 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Matkostnader stiger, även för skolmaten. Drivmedelspriserna stiger, även för skolskjutsarna. En allmänt orolig ekonomisk närtid drabbar alla, så även förskola, fritidshem och skola som redan tidigare skickat skarpa signaler om att gränsen för hur mycket vi klarar att spara in är nådd. Den tuffa situation som barn- och utbildningsförvaltningen nu befinner sig i är en konsekvens av den budget som beslutats i juni och den hade kunnat undvikas.

Den som förvånas eller säger ”ingen hade kunnat förutse detta” har stoppat huvudet i sanden och inte lyssnat på de varningar som man fått. Redan den 17 maj sade barn- och utbildningschefen ordagrant att “tuffa tider väntar”. Han lyfte då att verksamheterna ”förväntade sig stigande priser på drivmedel, kost och allmän prisindex.” Drygt tre månader senare händer just detta som det varnades för innan sommaren och innan budget för Västerviks kommun antogs.

 

Socialisterna Välfärdspartiet lade i juni fram ett budgetförslag som tog hänsyn till att barn- och utbildningsförvaltningen skulle drabbas av ökade kostnader. Den dåvarande majoriteten röstade dock för den budget vi har idag – med “köpstopp” som följd och risk för besparingar som kommer leda till att barn och elever inte får det stöd de har rätt till och där personalens arbetsmiljö och förutsättningar för att göra ett bra jobb försämras. Vi känner stor frustration och oro för läget och vi vet att många inom de drabbade verksamheterna känner likadant.

Att beklaga situationen hjälper inte, men som företrädare för Socialisterna Välfärdspartiet kan vi lova att vi aldrig någonsin kommer rösta för en budget där förskolor, fritidshem och skolorna inte får tillräckliga medel för att leva upp till de lagar vi har att förhålla oss till. 

Vi kommer alltid lägga fram ett budgetförslag där satsningar på barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden kommer i första hand. Vi är beredda att prioritera bort exempelvis strategtjänster och avtal med Västervik Framåt. Vi tycker det är fullt rimligt att minska på politikernas och toppchefernas löner till förmån för att satsa på barn och unga. Vi anser att det är orimligt att de kommunala fastighetsbolagen gör vinst på kärnverksamheternas bekostnad. 

Vi har dock varit ganska ensamma om att vilja göra dessa omprioriteringar, även om vi hoppas och jobbar för att det ska förändras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa