Deltidsarbete hotar pensionen för kvinnor i Kalmar län

Fler kvinnor än män väljer att arbeta deltid, vilket kan påverka deras framtida pension negativt. Men det finns sätt att trygga sin pension, skriver debattören.
Fler kvinnor än män väljer att arbeta deltid, vilket kan påverka deras framtida pension negativt. Men det finns sätt att trygga sin pension, skriver debattören.

Långvarigt deltidsarbete kan få stora konsekvenser för den framtida pensionen. I Kalmar län är det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor arbetar deltid. Den dramatiska skillnaden mellan könen gör det särskilt viktigt att länets kvinnor känner till hur de kan trygga sin pension.

Debatt 17 maj 2023 06:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är tre gånger så vanligt att kvinnor väljer att gå ner i arbetstid jämfört med män. I en Sifoundersökning som vi på Collectum genomfört uppger 46 procent av kvinnorna att de valt att gå ner i arbetstid, medan motsvarande andel av männen är 14 procent. Den vanligaste orsaken till att gå ner i arbetstid är att spendera mer tid med barnen.

Många kan däremot inte välja mellan att jobba hel- eller deltid. Ny regional statistik från SCB visar också att 15 procent av kvinnorna i Kalmar län är deltidsanställda. Det är nästan dubbelt så stor andel som bland männen. Under första kvartalet 2023 var genomsnittet för avtalad arbetstid för alla anställda kvinnor i Kalmar län 35,5 timmar i veckan, jämfört med männen som hade en avtalad arbetstid på 39,5 timmar.

Att minska sin arbetstid en kort period, exempelvis när barnen är små eller enstaka projektanställningar på deltid, får inte någon stor effekt på pensionen. Längre perioder kan däremot ha stor inverkan på hur mycket du får i pension varje månad.

De stora skillnaderna mellan könen riskerar att cementera dagens inkomstskillnader mellan kvinnor och män även för framtidens pensionärer. Därför bör kvinnor i Kalmar län som valt att arbeta deltid känna till tre saker om hur de kan påverka sin pension:

  1. Pensionen består i regel av tre delar: Allmän pension från staten som motsvarar knappt hälften av den tidigare lönen i pension, tjänstepension från jobbet för de allra flesta, samt ett eventuellt privat sparande. Gå in på minPension.se en gång om året för att få en samlad bild av din pension.
  2. Tjänstepension är den viktigaste faktorn för en bra pension. Tjänstepension under hela arbetslivet kan innebära två tredjedelar av den tidigare lönen i pension. Privatanställda tjänstemän i Kalmar län med den kollektivavtalade tjänstepensionen IPT 2 får i snitt 4 600 kronor extra i pension varje månad.
  3. Hur mycket du jobbar har stor betydelse för nivån på din pension. Eftersträva heltidsarbete och välj om möjligt en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det

Stora skillnader mellan kvinnors och mäns livslön är ett problem på samhällsnivå, men långvarigt deltidsarbete kan bli ett ekonomiskt problem på individnivå för både kvinnor och män. Om fler invånare i Kalmar län går upp i arbetstid och efterfrågar tjänstepension går de också en tryggare pension till mötes.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa