Därför placerades FN-stenen mitt i blickfånget

Debatt 2 november 2021 06:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Signaturen "Putte Fnask" ifrågasätter i kommentarsfältet till artikeln "Stor uppslutning när minnessten invigdes" FN-stenens placering på Kulbacken med att den hamnar mitt i blickfånget och ifrågasätter om det inte finns någon "annan gräsplätt".  

"Varför?" är frågan. Svaret är helt enkelt att den är placerad där den är placerad för att hamna mitt i blickfånget. Det är avsikten. Att kunna besöka platsen som medborgare i allmänhet, som FN-veteran eller anhörig. Att ta del av utsikten över den vackra staden med minnesstenen över svenska kvinnors och mäns insatser i det internationella samfundets namn i blickfånget. En plats som är avsedd för att hedra insatserna som några gjort för andra. 

Det finns många alternativa gräsytor som FN-svenskarna kan berätta om. Många nära besiktigade i samband med att söka skydd för vapeneld och många direkt olämpliga beroende på mineringar av olika slag. Det finns FN-svenskar som inte kan berätta sina minnen. Svenska FN-soldater som omkommit under fullgörande av sin FN-mission. 

Mest kände FN-svensken är sannolikt Dag Hammarskjöld, generalsekreterare för FN vid sin död i Ndola 1960. Men det finns soldater vid namn Johansson, Fransson, Lindblom, Sahlin och alltför många andra vanliga svenska namn som aldrig fick berätta sin historia för att dom omkom under missionen och det här är ett av våra sätt att vårda minnet av kamraterna och deras historia. Det finns ibland oss i vår vardag FN-svenskar med skador av varierande karaktär och svårighetsgrad. Kamrater som inte kan, vill, orkar eller vågar berätta sin historia om sitt lidande. 

Där ligger idag den viktigaste uppgiften för Sveriges Veteranförbund; att finnas till hands och påverka staten att ta sitt ansvar. På veterandagen den 29 maj samlas vi vid våra minnesstenar landet över och högtidlighåller minnet av FN-svenskarna och deras insatser precis som på FN-dagen den 24 oktober. Respekten för Förenta Nationernas fredsbevarande styrkor bekräftas av det Nobelpris som de tilldelades 1988. Under kommande år ska en informationstavla komma på plats för att informera om minnesstenen och historien bakom den.

Precis som efterfrågas av "Putte Fnask". 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa