Därför måste skolledare avbryta sina semestrar

Många i vårt land njuter just nu av en välbehövlig semester, inte minst personalen i skolor och förskolor. Tyvärr gäller ledigheten inte alla. En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov.

"I Västervik ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 68 procent, i Kalmar län som helhet på 74, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman. som befarar att många skolledare måste bryta sin semester för att hantera akuta rekryteringsbehov.

"I Västervik ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 68 procent, i Kalmar län som helhet på 74, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman. som befarar att många skolledare måste bryta sin semester för att hantera akuta rekryteringsbehov.

Foto: TT-bild/Pressbild

Debatt2021-07-03 07:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att läget är lika illa i år.

Närmare tre av tio svenska lärare saknar behörighet i det ämne de undervisar i. I Västervik ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 68 procent, i Kalmar län som helhet på 74.

I grunden handlar lärarbristen om att Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, det finns inga genvägar. Men för skolledarna är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.

Samtidigt har flera av Lärarförbundets undersökningar visat på en hög arbetsbelastning under pandemin. Till exempel uppger nio av tio skolledare i kommunala grundskolor att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem.

Till det kommer att lärarna är slutkörda. I Lärarförbundets senaste coronarapport svarar nära hälften av skolledarna att det finns en risk för att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. En tredjedel oroar sig för att själva bli sjukskrivna.

Även om många nu fått vaccin kommer pandemin att påverka arbetsmiljön även i höst. Vad som också kommer att kvarstå är lärarbristen.

En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare har en högre arbetsbelastning än andra chefer. På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor personalstyrka.

Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras. Lärarförbundet Skolledare kräver:

• Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för all personal i skolan.

• Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att skolledare har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.

• Att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Efter nästan ett och ett halvt år av extraordinär arbetsbelastning är detta viktigare än någonsin.