Museet som bör komma upp ur djupet

Västerviks museums utställning om Alice Babs visar dess relevans för kulturlivet i regionen, skriver skribenterna.

Västerviks museums utställning om Alice Babs visar dess relevans för kulturlivet i regionen, skriver skribenterna.

Foto: Karin Hertz

Debatt2024-05-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerviks museum står i centrum för debatten om Region Kalmar läns nya kultursamverkansmodell. Frågan är om modellen verkligen inkluderar hela regionen eller bara fokuserar på vissa centrala kulturaktörer. Västerviks museum är ett exempel på en kulturinstitution som hittills har stått utanför samverkansmodellen. Så vad gör en kulturverksamhet värdig att få stöd från regionen?

Först och främst bör museet ha en stark historisk och kulturell koppling till regionen. Västerviks museum fyller denna roll genom sina utställningar som sträcker sig från 1500-talet till nutid. Museets sjöfartshall berättar historien om Västerviks rika sjöfartstradition, och utställningen om Alice Babs, en av 1900-talets mest ikoniska artister, visar dess relevans för kulturlivet i regionen.

Kvaliteten på museets samlingar är också avgörande. Västerviks museum har en unik utställning som djupdyker i det marina 1500-talet med hjälp av modern teknik. Samlingarna är av hög kvalitet och erbjuder en mångsidig inblick i perioden, vilket gör museet till en viktig resurs för historisk och kulturell utbildning.

Hur museet gestaltar och presenterar sina samlingar är också en viktig faktor. Västerviks museum använder interaktiva och pedagogiska metoder för att engagera besökare i alla åldrar. Detta gör utställningarna tillgängliga och meningsfulla för en bredare publik, vilket är ett nyckelkriterium för ett framgångsrikt museum.

Tillgänglighet och inkludering är också centrala. Museet arbetar för att inkludera olika perspektiv och se till att alla samhällsgrupper har tillgång till verksamheten. Dessutom har museet ett starkt samhällsengagemang, med program och utställningar som berör samtida frågor och utmaningar.

Slutligen drivs museet på ett professionellt sätt, med en tydlig förvaltningsstruktur, etiska riktlinjer för förvaltning av samlingar, och en transparent hantering av ekonomiska medel.

Alla dessa faktorer pekar på att Västerviks museum bör inkluderas i kultursamverkansmodellen och få ekonomiskt stöd från regionen. Men den nuvarande modellen verkar fokusera på centrala kulturinstitutioner, vilket inte återspeglar hela regionens rika kulturarv. Vi Moderater uppmanar därför regionen att ompröva modellen och inkludera fler kulturverksamheter, som Västerviks museum, för att skapa en mer rättvis och inkluderande kultursamverkan.

Robin Hanzl (M)

Malin Sjölander (M)

Carl Dahlin (M)