Därför bör partierna inkludera unga politiker

Bara fyra procent av fullmäktigeledamöterna i Kalmar läns kommuner är under 30 år. Om vi menar allvar med att samhället ska vara för alla måste unga människors perspektiv få större plats.

Den kartläggning som ungdomsorganisationen KFUM har gjort efter valet visar att bara  fyra procent av länets nyvalda fullmäktigeledamöter är under 30 år. På bilden kommunfullmäktige i Västervik november 2022.

Den kartläggning som ungdomsorganisationen KFUM har gjort efter valet visar att bara fyra procent av länets nyvalda fullmäktigeledamöter är under 30 år. På bilden kommunfullmäktige i Västervik november 2022.

Foto: Anna Persdotter

Debatt2023-01-28 07:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Unga människor är ofta ett ämne i samhällsdebatten. Tyvärr handlar det alltför sällan om hur de bidrar med idéer och perspektiv – i stället beskrivs de som problem, offer eller passiv målgrupp. Men åldersgruppen 18–29 år utgör nästan 15 procent av Sveriges befolkning och spelar en viktig roll i samhället. Ändå är de uppseendeväckande ovanliga i vardagspolitiken, där samhället formas.

Den kartläggning som vi på ungdomsorganisationen KFUM har gjort efter valet visar att bara 702 av totalt 12 597 ledamöter i landets kommunfullmäktige är under 30 år. Av dem finns 21 i Kalmar län. Det motsvarar knappt fyra procent av länets 536 nyvalda fullmäktigeledamöter. I Borgholm, Hultsfred och Nybro finns inte en enda ledamot under 30 år.

Detta är mycket oroväckande. Om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla måste unga människors perspektiv få större plats. Då blir samhället starkare, fredligare och mer inkluderande.

Att unga stängs ute från de demokratiska rummen påverkar inte bara de politiska beslut som tas i dag, utan får långsiktiga konsekvenser. Bara tio procent av Sveriges unga anser i dag att de har stora möjligheter att påverka i samhället, enligt Ungdomsbarometern. Det är hälften så många som 2019. Detta är en skrällande varningsklocka: Ungas tilltro till att deras röst betyder något har alltså halverats på bara tre år.

Som ungdomsorganisation ser vi hur samhället stärks när unga deltar aktivt i samhällsbyggandet. Då är det avgörande att politiskt engagemang hos unga uppmuntras, såväl i kommunerna som i regionerna och på riksnivå.

Den makten sitter partierna på. De måste ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster, och de behöver agera nu. När unga inte är representerade på den politiska arenan blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas. Dessutom binder partierna ris åt egen rygg genom att skada återväxten i den egna organisationen.

Vi upplever kraften i unga människors kapacitet varje dag i vår verksamhet. Här är våra viktigaste förslag till Kalmar läns partiorganisationer för att ta vara på den och komma till rätta med obalansen:

  1. Sätt konkreta mål. Det som mäts blir gjort. Sätt mål för andelen unga på valsedlarna i varje kommun. Ta sedan fram enkla handlingsplaner för att nå målet och följ upp arbetet löpande.
  2. Öka närvaron där unga finns. Lyssna på hur unga själva vill engagera sig politiskt. Sök upp dem där de finns, ställ många frågor och bjud in till samtal. Be gärna om hjälp om unga människor känns svåra att hitta.
  3. Inspireras av dem som lyckas, som Uppsala kommun där hela 19 procent av ledamöterna är unga.

Utan de unga når politiken inte sin fulla kapacitet. Därför behöver politiska partier bygga upp unga människors tro på att deras röst betyder något. Samhället har inte råd att gå miste om den kraften – vi hjälper gärna till i arbetet.

"Som ungdomsorganisation ser vi hur samhället stärks när unga deltar aktivt i samhällsbyggandet. Då är det avgörande att politiskt engagemang hos unga uppmuntras, såväl i kommunerna som i regionerna och på riksnivå", skriver Alexander Clemenson, generalsekreterare på KFUM Sverige.
"Som ungdomsorganisation ser vi hur samhället stärks när unga deltar aktivt i samhällsbyggandet. Då är det avgörande att politiskt engagemang hos unga uppmuntras, såväl i kommunerna som i regionerna och på riksnivå", skriver Alexander Clemenson, generalsekreterare på KFUM Sverige.