Därför avslog vi motionen om dygnsvila

Svar på debattartikeln "S avslog viktig arbetsmiljögranskning" den 30 september.

Debatt 10 oktober 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I VT den 30 september påstår Daniel Jonsson (SD) att Socialdemokraterna avslog en arbetsmiljögranskning för personal i vård och omsorg under det senaste kommunfullmäktigemötet.

Bakgrunden till att vi avslog motionen är denna:

I Sverige har vi den svenska modellen där fack och arbetsgivare kommer överens genom centrala och lokala avtal om löner, arbetstider, veckovila, dygnsvila med mera. I kort allt det som rör arbetslivet.

Skulle någon av parterna nonchalera eller bryta mot ingångna avtal och regler, då har mot parten rätt att påkalla förhandling och till och med rätt att begära skadestånd. Man kan driva processen ända upp till Arbetsdomstolen eller Arbetsmiljöverket. Tillvägagångssättet är att man i första hand löser det på arbetsplatsen mellan parterna. Skulle detta inte gå, då har man möjlighet att vända sig uppåt i kedjan till sin avdelning och allra sist till sitt fackförbund. Förbundet väljer då om det ska gå vidare med ärendet till Arbetsdomstolen eller inte.

Detta, Daniel Jonsson, är den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter löser sina tvister! Detta utan att politiken blandar sig i!

Självklart kan det bli fel ibland men då ska parterna lösa dessa tvister på lokal eller central nivå, så också för vård och omsorgspersonal i Västerviks kommun!

Du hävdar att Socialdemokraterna är emot den svagaste yrkesgruppen. Detta är skrattretande… Skulle SD vara ett parti för den vanlige arbetaren?

En tillbakablick på hur ni röstat i riksdagen de senaste åren:

Röstade EMOT att höja arbetslöshetsersättningen.

Röstade EMOT att ha en avdragsgiltig fackavgift.

Röstade EMOT att FAS 3 skulle läggas ner.

Röstade EMOT en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet.

Röstade EMOT att det ska vara en rättighet att jobba heltid.

Röstade EMOT att arbetsskadeersättningen ska behandla kvinnors skador på samma sätt som mäns.

Listan kan göras hur lång som helst.

Ämnen du kan följa