Därför är det så viktigt att vara med i facket

Enligt statistik från SCB sjunker andelen som är medlemmar i en facklig organisation. Mellan 2014 och 2015 var 75 procent av kvinnorna och 68 procent av männen fackligt anslutna. I den senaste mätningen från 2021 var knappt 72 procent av kvinnorna och drygt 65 procent av männen i Sverige medlemmar i en facklig organisation.

Allt fler väljer att inte vara fackligt anslutna. Skribenterna vill påminna om alla de fördelar som kommer med att vara med i facket. Ju fler anslutna, desto mer tyngd i förhandlingarna, skriver de

Allt fler väljer att inte vara fackligt anslutna. Skribenterna vill påminna om alla de fördelar som kommer med att vara med i facket. Ju fler anslutna, desto mer tyngd i förhandlingarna, skriver de

Foto: Vidar Ruud/NTB/TT

Debatt2023-01-13 05:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fackförbundet Vision ökar däremot i medlemsantal för tolfte året i rad vilket vi som företrädare för Vision är glada och stolta över. Vi ser dock med oro på den samhällstrend som visar på ett vikande intresse för att vara fackligt ansluten och vi möter själva personer som ifrågasätter nyttan med att vara medlem i ett fackförbund. Vi vill därför ägna en stund åt att argumentera för varför det är viktigt. 

När man är fackligt ansluten får man råd och hjälp med frågor som rör anställningen. Blir det problem på arbetet finns vi där och kan anpassa vårt stöd utifrån vilken situation det gäller och dina behov. Vi som fackliga organisationer förhandlar med arbetsgivare kring anställningsförhållanden, omorganisationer, uppsägningar och så vidare vilket ger medlemmarna både en extra trygghet och större inflytande över sitt arbetsliv. Vi är också skyddsorganisationer och bevakar så att arbetsmiljön är god och att arbetsgivarna bedriver ett lämpligt arbetsmiljöarbete för att motverka att man mår dåligt på sin arbetsplats. Som medlem finns också möjlighet att engagera sig som facklig företrädare för att få chansen att förbättra arbetslivet för sina kollegor på arbetsplatsen. En möjlighet vi önskar att fler skulle ta. 

För de flesta ligger det absolut största värdet av ett fackligt medlemskap i de kollektivavtal som fackförbunden tecknar med arbetsgivarna. Det här är dock något som många inte tänker på. Vad får man då ut av kollektivavtalet? Ja det kan se olika ut men tar vi utgångspunkt i de avtal Vision tecknar med Sveriges Kommuner och Regioner så innebär det bland mycket annat att vi är överens om: 

  • Årliga löneöversyner
  • Särskilda ersättningar för övertidsarbete, arbete under obekväm arbetstid, jour, beredskap och restid
  • Försäkringar vid arbetsskada och sjukdom
  • Sjuklönetillägg
  • Föräldrapenningtillägg
  • Tjänstepension
  • Extra semesterdagar från 40 respektive 50 år
  • Att man har rätt till personlig utveckling i arbetet och medarbetarsamtal
  • Omställningsavtal 

Dessutom är våra kollektivavtal en garant för schysta villkor även då det råder tuffare ekonomiska tider vilket annars kan leda till att det blir en slags ”arbetsgivarens marknad”. 

Sammantaget är kollektivavtal med andra ord av stort ekonomiskt värde för de som omfattas av det (80– 000 kr per år är en vanlig uppskattning för en genomsnittlig löntagare i ett TCO-förbund). En vanlig invändning mot detta argument är att alla på en arbetsplats får del av kollektivavtalets fördelar oavsett om man är medlem i facket eller inte. Även om det förvisso är delvis sant så är den typen av logik helt förkastlig då det i förlängningen innebär att vi som arbetstagarpart försvagas och får allt svårare att få igenom bra avtal. Dessutom gäller det omvända – om fler valde att vara medlem i ett fackförbund så skulle vi få än större tyngd bakom våra krav i förhandlingar och därmed också större möjlighet att teckna ännu bättre avtal. 

Vi vet att det finns de som har svårt att få det ekonomiska pusslet att gå ihop och att man därför ser över vilka kostnader som är nödvändiga. Vi är förstås ödmjuka inför det. Men vi vädjar – se det totala värdet av ett fackligt medlemskap och vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli av att ställa sig utanför. Tillsammans är vi starka.