Lagen måste ändras så att banken stoppar bedrägerierna

Bankerna lär inte göra något så länge lagstiftningen säger att kunderna ska stå för förlusterna, när de har lurats att knappa in sina koder och bedragare har kunnat komma över pengar på deras bankkonton.

"Gängens telefonbedrägerier drabbar 10 000-tals kunder. Men trots att bankerna avstår från åtgärder som skulle kunna tygla bedrägerierna och dessa utgör stor del av gängens inkomster, har riksdag och regering inte vidtagit åtgärder", skriver Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

"Gängens telefonbedrägerier drabbar 10 000-tals kunder. Men trots att bankerna avstår från åtgärder som skulle kunna tygla bedrägerierna och dessa utgör stor del av gängens inkomster, har riksdag och regering inte vidtagit åtgärder", skriver Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Debatt2023-10-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gängens telefonbedrägerier ökar från 620 miljoner kronor år 2022 till uppåt 700 miljoner kronor år 2023. Bedrägerierna drabbar 10 000-tals kunder. Men trots att bankerna avstår från åtgärder som skulle kunna tygla bedrägerierna och dessa utgör stor del av gängens inkomster, har riksdag och regering inte vidtagit åtgärder.

Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB med flera avstår oftast från att kommentera bankbedrägerierna. När det ändå görs säger bankerna att de följer lagstiftningen och beklagar att kunderna råkat illa ut. Bankerna har på ett skickligt sätt lyckats navigera undan mediernas strålkastarljus trots 10 000-tals drabbade kunder och att bankbedrägerierna finansierar stora delar av gängbrottsligheten. 

Den 1 januari till och med den 28 september 2023 har 787 ärenden prövats i Allmänna reklamationsnämnden rörande obehöriga transaktioner. Förutom telefonbedrägerier ingår bland annat investeringsbedrägerier och att konsumenter har blivit av med sina bankkort. Bankerna har fått helt rätt i 742 ärenden och delvis rätt i 35 ärenden. Bankkunderna har enkom fått fullt bifall i 10 ärenden motsvarande 1 procent av ärendena. Det är således bankkunderna som får stå för förlusterna på grund av bankbedrägerierna. De allra flesta ärenden går dessutom inte ens till Allmänna reklamationsnämnden, då många tycker att det känns så pinsamt att ha blivit lurade. 

Med bland annat inställningsbara överföringsbegränsningar, överföringsfördröjningar, ytterligare bevis för att du är du vid betalningar utöver visst belopp, vid utfärdande av nytt BankID och vid högrisktransaktioner skulle bankerna kunna försvåra för bedragarna. Men så länge lagstiftningen säger att kunderna ska stå för förlusterna, lär det inte hända något från bankernas sida. 

Riksdag och regering har egentligen två val. Det ena är att inte göra någonting åt saken. Då lär bankbedrägerierna fortsätta ruinera bankkunder samt finansiera gängens vapen, ammunition, sprängmedel och narkotika. 

Det andra är att ändra lagstiftningen, som omhuldar ett osäkert banksystem, där kunderna får stå för riskerna och förlusterna trots bankernas släpphänthet. 

För att få bankerna att genomföra effektiva åtgärder mot bankbedrägerierna, krävs lagstiftning som ger bankerna ett kännbart ekonomiskt ansvar för bankbedrägerierna. Ett enkelt sätt att göra detta, är ett tillägg till 5 a kap 3 § betaltjänstlagen:

”Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt 5 kap. 6 § åsidosatts genom grov oaktsamhet och betaltjänstleverantören på ett tillräckligt sätt har begränsat möjligheterna till obehöriga transaktioner, ansvarar kontohavaren för hela beloppet.

Är kontohavaren konsument, är ansvaret enligt första stycket begränsat till högst 12 000 kronor. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.”

Genom lagändringen får bankerna ta ekonomiskt ansvar för sina säkerhetsbrister, vilket gör att betydligt fler kunder som råkat ut för bankbedrägerier kan få tillbaka sina pengar. Bankerna lär därmed vilja begränsa förlusterna genom att skärpa banksäkerheten. På köpet minskar gängens möjligheter till finansiering av brottslig verksamhet.