Dags att ta time out, Carl Dahlin!

Kritiken mot nomineringsförfarandet inom Moderaterna fortsätter och stämmoombudet Ingvar Ahlström från Västervik skriver att nomineringskommitténs ordförande Carl Dahlin genom sina uttalanden brutit mot partiets etiska policy.

Debattören menar att nomineringskommitténs ordförande Carl Dahlin brutit mot partiets etiska policy genom sina offentliga uttalanden.

Debattören menar att nomineringskommitténs ordförande Carl Dahlin brutit mot partiets etiska policy genom sina offentliga uttalanden.

Foto: Andreas Johansson

Debatt2021-11-11 08:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Carl Dahlin har med sitt uttalande ”Två solospelare som är trampade på tårna efter att ha tagit ut segern i förväg. Plus en förbittrad haverist som ingen bryr sig om” underförstått de personer som just blivit petade av nomineringskommittén, där Carl Dahlin sitter som ordförande. Han har brustit mot den etiska policyn som togs på partistämman i Helsingborg häromveckan.

Lämpligt är att han tar sitt ansvar och begär en time out från alla sina politiska uppdrag. Dessutom är det viktigt att alla i nomineringskommittén tar uttalandet på allvar och utser ny ordförande, genomför en ny lista som är förenlig med den etiska policyn, samt tar hänsyn till alla lokala moderatföreningars föreslagna namn i Kalmar län, för presentation på nomineringsstämman.

Tacksam om även förbundsstyrelsens ordförande uttalar sig och inte hänvisar till partiombudsmannen.  

Om tiden är knapp, ställ in nomineringsstämman, tillsätt en ny nomineringskommitte och utlys ett nytt stämmodatum. Alla ska ha möjlighet att rösta fram sin kandidat på stämman i demokratisk ordning.

Vi vinner inga val på fulspel.