Dags att ta av skygglapparna, Larsson!

Svar på debattartikeln " Varför undanhölls sanningen för rektorn?" den 5 november.

Debatt2019-11-12 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den socialdemokratiska debattekniken är sig lik. När samhället ser problemen tydligt, sätter man på sig skygglapparna och försöker istället flytta fokus från frågan. 

Pontus Larsson (S) är inte unik på något sätt när han i sin debattartikel försöker beskylla oss för att inte anmäla den oro som uppstått efter att Komvux och SFI har flyttat in på gymnasiet. Genom att hänvisa till lagparagrafer och sedan avsluta med att skriva under med akademisk titel, ”Rektor emeritus”, hoppas han nu att frågan istället ska handla om oss politiker. Detta är att vilseleda medborgarna i en fråga som förtjänar största möjliga fokus på kärnfrågan.

Vi kan direkt göra Pontus Larsson besviken och meddela att den här frågan ska och kommer framöver handla om arbetsmiljön för elever och personal på Västerviks gymnasium och vi kommer inte att ducka för problemen! Det trodde vi stod klart i och med vårt ställningstagande i den senaste debatten då motionen om att inte flytta Komvux och SFI avslogs med liten marginal av de styrande partierna (S+C+MP) med stöd av V och L. Möjligen finns det en poäng i det Pontus Larsson säger med att detta borde anmälas av skolan och frågan man då givetvis ställer sig är varför detta inte är gjort?

Det är dock mycket allvarligt och sorgligt att läsa hur en politiker och före detta rektor inte tar de varningssignaler som kommit från både tjänstemän via den nu mera kända riskanalysen, men också från de fackliga organisationerna på allvar. 

Vidare blir det än mer märkligt när Pontus Larsson försöker få läsarna att tro att vi skulle undanhålla informationen när vi står öppet och rakryggade i talarstolen och berättar om de upplevelser och signaler vi får in. Pontus Larsson borde istället rikta frågan till Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, som inte valde att redovisa resultatet av den riskanalys som genomfördes av ledande tjänstemän i början av året, och som visade på allvarliga risker och konsekvenser i och med flytten av Komvux och SFI. 

Denna analys fick ordförande redovisad i februari år 2019 men valde då att inte vidareförmedla informationen till sina övriga kollegor i barn- och utbildningsnämnden. Först efter att vi av en tillfällighet, ett par månader efter det att analysen genomfördes, hade fått kännedom om den och valde att publicera den för allmänheten kom det fram att ordförande kände till läget. 

Under tiden kommer vi fortsätta att kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö för våra elever och personal, utan några skygglappar för ögonen.