Dags att satsa på välfärdens kärna

En satsning på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska vårdköerna är ett av huvuddragen i Moderaternas budgetförslag.
En satsning på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska vårdköerna är ett av huvuddragen i Moderaternas budgetförslag.

För tydlighetens skull: Vi Moderater föreslår samma satsningar på hälso- och sjukvården i vår budget som majoriteten.

Debatt 15 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utöver det har vi ytterligare satsningar som vi vill presentera nedan. 

Majoriteten vill höja skatten; det säger vi blankt nej till. Vi har istället kavlat upp ärmarna och hittat effektiviseringar som finansierar våra satsningar. Regionen ska inte höja skatten, säga upp medarbetare eller stänga vårdavdelningar i onödan, innan ekonomin är städad och den politiska ledningen kan borga för att kärnverksamheten verkligen prioriteras. 

Sverige och Kalmar län står inför svårare tider med stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt är det totala kommunala skattetrycket (region- och kommunalskatt) i alla kommuner i länet redan högre än rikssnittet. Invånarna i Mörbylånga kommer till exempel att ha en skatt som är 1,88 kronor högre än genomsnittet i landet. För en vanlig barnfamilj innebär det mer än 10 000 kronor mindre att leva på varje år. Efter skattehöjningen som föreslagits av majoriteten får Region Kalmar län landets fjärde högsta regionskatt. Det hämmar tillväxten, gör länet mindre attraktivt att bo och verka i och påverkar därmed skatteintäkterna negativt.

 

Länet har dock ett antal starka näringar och nya företag som kan bidra till ökad tillväxt och större skatteintäkter. Men då måste politiken skapa förutsättningar för företagen att växa och utvecklas. Därför satsar vi mer pengar på förslag för bättre näringslivsklimat och ökad tillväxt än majoriteten. Vi prioriterar också en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, för att minska vårdköerna.

Samtidigt måste regionens kostnader minska. Högt skattetryck men stora underskott kombinerat med landets billigaste sjukvård indikerar att resurserna inte används effektivt. Vi är övertygade om att regionen kan effektivisera till exempel administration och service samt upphandlingsprocesser. Regionen måste också räkna hem effekterna på digitalisering. Det räcker inte med majoritetetens ständiga käpphäst – vardagsrationaliseringar i förvaltningarna.

Effektiviseringarna måste kombineras med en plan för ökade intäkter där det är möjligt, inom exempelvis kollektivtrafiken, kulturen och på folkhögskolorna. Patientavgifterna ska vara så låga som möjligt av jämlikhetsskäl, men avgifterna för uteblivna besök ska höjas, vilket även ger minskade kostnader när antalet uteblivna besök minskar.

 

Under föregående år har vi flera gånger påtalat för majoriteten (utan respons) att regionens ekonomi är på väg åt fel håll och föreslagit konkreta åtgärder för att vända trenden. Därför får vi nu betrakta år 2020 som ett år då regionen förhoppningsvis kan vidta de åtgärder som behövs. Samtidigt utgår vi från att regeringen Löfven vaknar till liv och inser att regioner och kommuner inte klarar de nya demografiska utmaningarna utan nya generella statsbidrag.

Moderaterna är det enda tydliga alternativet som säger nej till en skattehöjning som görs för att den politiska ledningen inte tagit sitt ansvar för att få en ekonomi i balans, vilket fått konsekvensen att regionen nu är i den ekonomiska bottenligan jämfört med övriga regioner. Det är inte undersköterskor, lärare, hantverkare, lokalvårdare och pensionärer som ska betala för att politiken gjort felaktiga prioriteringar. Vi säger också nej för att mindre pengar i plånboken för medborgarna ger minskad konsumtion och en negativ utveckling för länets redan känsliga arbetsmarknad och näringsliv. 

Vi Moderater är hoppfulla och tror på Kalmar län. Med vår budget har länet en chans att stå starkt i framtiden.

Ämnen du kan följa