Dags att säkra träden på länets tågbanor

Det är dags för Trafikverket att ta tag i trädsäkringen på järnvägsbanorna inom Krösatågssystemet.

Trädfria järnvägsrälsar är en förutsättning för att resandet ska fungera, menar regionrådet Peter Wretlund (S) som tillsammans med sin kollega i Jönköping pekar på allvaret med trädpåkörningar på länets banor.

Trädfria järnvägsrälsar är en förutsättning för att resandet ska fungera, menar regionrådet Peter Wretlund (S) som tillsammans med sin kollega i Jönköping pekar på allvaret med trädpåkörningar på länets banor.

Foto: Montage

Debatt2024-03-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att regioner ska ha möjlighet att utveckla sin tågtrafik och kunna erbjuda hållbara transportalternativ måste det gå att trafikera de banor som redan existerar. Detta gäller specifikt de oelektrifierade banorna i Halland, Kalmar och Jönköping, men även de särskilt utsatta banorna såsom Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Under 2022 och 2023 inträffade sammanlagt 149 trädpåkörningar inom Krösatågssystemet. Utöver detta har tåg ställts av i sammanlagt 530 dagar på Stångådalsbanan och Tjustbanan på grund av trädpåkörningar. Detta får stora ekonomiska konsekvenser för regionerna och har kostat Region Kalmar och Region Jönköpings län cirka 11,6 miljoner kronor i reparationer och driftsavbrott. Så här kan vi inte ha det. 

Vi är många som är rörande överens om att ökat resande via järnväg är en nyckel för ett mer hållbart samhälle. Av denna anledning gör Region Kalmar och Region Jönköpings län stora satsningar inom Krösatågssystemet för att stärka nuvarande fordonsflotta och göra tågresandet ännu mer attraktivt och hållbart. Dessa satsningar innefattar bland annat åtta nya bimodala tåg för Region Kalmar, det vill säga tåg som kan köra både på el och 100% förnybar och fossilfri diesel HVO100. Även Region Jönköpings län står inför beslut att anskaffa nya bimodala tåg. Dessa satsningar kommer att kosta över en miljard kronor. 

Om trädpåkörningarna fortsätter och trädsäkringen inte förbättras riskerar förtroendet för resande med tåg att undermineras som ett pålitligt transportsätt. Det skapar även störningar i tågtrafiken där den försämrade tågtillgången innebär ett minskat förtroende för järnvägsbranschen i sin helhet. Det genererar heller inte bara negativ publicitet för oss som trafikhuvudmän, utan också för Trafikverket eftersom våra kunder inte kan lita på att vi kan erbjuda en tillförlitlig trafik. Det är därför avgörande att Trafikverket tar detta på största allvar och samarbetar med våra regioner för att adressera utmaningarna vi står inför. 

De pågående problemen med trädpåkörningar och de följande konsekvenserna av dessa varken är ekonomiskt eller operationellt hållbara. Att förlora förtroendet för en pålitlig tågtrafik är inte en risk vi har råd att ta, varken för oss som regioner eller för Trafikverket. Det krävs en gemensam ansträngning för att lösa dessa utmaningar och vi förutsätter att Trafikverket tar detta på största allvar. 

Trädfria järnvägsrälsar är en förutsättning för att resandet ska fungera, menar skribenterna och berättar att det inte är rimligt att tåg ska behöva ställas av ett stort antal dagar på grund av trädpåkörningar.
Trädfria järnvägsrälsar är en förutsättning för att resandet ska fungera, menar skribenterna och berättar att det inte är rimligt att tåg ska behöva ställas av ett stort antal dagar på grund av trädpåkörningar.