Dags att Region Kalmar län stöttar landets totalförsvar

Om du är anställd i region Kalmar län, och i någon av kommunerna, placeras dina pensionsmedel i olika fonder och aktier för att avkastningen långsiktigt ska bli så god som möjligt. Detta har under de senaste åren varit mycket framgångsrikt rent ekonomiskt.

Debattörerna anser att kommuner och regioner i länet ska ta ställning för vår egen försvarsindustri och placera kapital i svenska företag som arbetar med att stärka vår försvarsförmåga.

Debattörerna anser att kommuner och regioner i länet ska ta ställning för vår egen försvarsindustri och placera kapital i svenska företag som arbetar med att stärka vår försvarsförmåga.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Debatt2024-01-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att kapitalet som placeras inte ska hamna inom olaglig och oetisk verksamhet, finns det riktlinjer för finansförvaltningen.

I regionens egen riktlinje för finansförvaltning anges att investeringar ska göras enligt de krav som ställs i de internationella konventioner som Sverige står bakom. Regionen ska även undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer från produktion och försäljning av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Man ska också undvika investeringar kopplade till fossila bränslen och dylikt. Samma riktlinje gäller vid indirekta investeringar, till exempel värdepappersfonder.

I och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina våren 2022 förändrades säkerhetsläget i hela Europa och därmed även i Sverige. Idag är de flesta överens om att ett NATO-medlemskap är helt nödvändigt och frågan om vårt totalförsvar, med såväl civil som militär beredskap, står högt upp på dagordningen. Nu ställs höga krav om att såväl vår inhemska försvarsförmåga som vår inhemska produktion ska leverera. Därför anser vi att det är på sin plats att kommuner och regioner i länet tar ställning för vår egen försvarsindustri och placerar kapital i svenska företag som varje dag arbetar med att stärka vår försvarsförmåga. 

I Kalmar län finns till exempel SAAB Barracuda som producerar försvarsmateriel. Och vi måste vara beredda på att ta sats för nya etableringar framgent. Det är dags att även Region Kalmar län satsar på vår beredskap. Det är inte bara en försvarsfråga utan även en möjlighet för länets företag.

Under året har regionen tagit flera stora steg för att som organisation vara bättre förberedd för kris och krig. Nu anser vi att det är dags att regionen även satsar på vårt totalförsvar. Därför har vi nu lagt ett förslag till regionfullmäktige att fatta beslut om att ändra riktlinjerna för finansförvaltningen för att möjliggöra investeringar i företag kopplade till vårt totalförsvar.

Det vore ett beslut som gagnar vårt totalförsvar och som ger fler arbetstillfällen och ökad tillväxt i länet.