Dags att bjuda in alla män 50+ till screening

I september månad kom EU-kommissionen med en rekommendation om att man ska införa allmän screening av prostatacancer i de europeiska länderna.

Svensk cancervård har inte råd att avstå från prostatacancerscreening, menar debattörerna.

Svensk cancervård har inte råd att avstå från prostatacancerscreening, menar debattörerna.

Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Debatt2022-11-21 06:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommissionen bygger rekommendationen på utlåtande från en expertgrupp, som måste bedömas som mycket seriös. Man ska se förslaget som en del i den förebyggande cancervården, något som behövs för att möta dagens utmaningar, främst med en åldrande befolkning i Europa. Det handlar om att agera för tidig upptäckt, vilket onekligen minskar dödligheten och vårdens kostnader. Man beräknar att inom EU kommer antalet personer som drabbas av cancer i någon form att öka med cirka 24 procent fram till 2035.

Den vanliga invändningen om risken för överbehandling framförs ständigt av de som inte tror på en allmän screening. Men då har man inte vägt in allt som skett med dagens diagnosmetoder. Med PSA-prov, biomarkörer, magnetkamera och riktade vävnadsprover kommer man enligt vår uppfattning att minimera överbehandling och minska den underbehandling, som måste vägas in när man diskuterar allmän screening.

Prostatacancerförbundet och inte minst vår förening Prostatacancerföreningen PCF Tjust kan inte acceptera att cirka 1 800 svenska män årligen kommer för sent för botande behandling. Denna grupp måste avsevärt minimeras och ansvaret vilar tungt på en lång rad beslutsfattare.

Prostatacancerscreening handlar om att hitta rätt man i rätt tid för rätt behandling, vilket minskar onödigt lidande och på sikt minimerar vårdkostnaderna, något som är synnerligen nödvändigt. Svensk cancervård har inte råd att avstå från prostatacancerscreening.