Dags att avveckla beroendet av rysk olja

Hur konstigt det än låter görs förbrukningsartiklar ofta av plast producerat i Kina, istället för träråvara i Sverige. Undertecknad är verksam inom bänkpapper, och låter det därför vara ett exempel på hur regeringen misslyckas med både miljö- och säkerhetspolitiken.

Råoljebaserade produkter göder även ofta statskassorna hos skurkstater och diktaturer. Regeringen har därför valt att stoppa direkt import av rysk olja från Ryssland, men fortsätter ändå vara beroende av rysk olja indirekt genom ompaketering, skriver debattören.

Råoljebaserade produkter göder även ofta statskassorna hos skurkstater och diktaturer. Regeringen har därför valt att stoppa direkt import av rysk olja från Ryssland, men fortsätter ändå vara beroende av rysk olja indirekt genom ompaketering, skriver debattören.

Foto:

Debatt2023-08-21 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har mycket goda förutsättningar att producera bänkpapper och andra förbrukningsartiklar, samt produkter överlag, i råvaror från vår skog istället för plast. En regering som tar frågan om utfasning av fossila produkter på allvar, kan knappast få ett gott betyg när man tittar på hur verkligheten ser ut.

Råoljebaserade produkter göder även ofta statskassorna hos skurkstater och diktaturer. Regeringen har därför valt att stoppa direkt import av rysk olja från Ryssland, men fortsätter ändå vara beroende av rysk olja indirekt genom ompaketering. Saudiarabien köper rysk olja till sitt inrikesbruk, så de kan exportera mer av sin egna olja, vilket innebär att vi skapar efterfrågan på rysk olja när vi köper olja från mellanöstern också. Från Kina köper vi plastprodukter som även dessa produceras med rysk olja som insatsvara, i extra hög grad sedan Kina också ökat sin import av rysk olja sedan vår regering "slutat" köpa rysk olja.

Vi har alltså en regering som påstår sig vilja ta klimat, miljö och säkerhet på allvar, men ändå inte har vidtagit de åtgärder som skulle krävas för att på allvar sluta efterfråga rysk olja oavsett om den importeras för förbränning eller plastartiklar, som bidrar till fortsatt problematik med mikroplaster i vår närmiljö.

Som om det inte vore illa nog har denna politik skapat rekorddyr el och energi i Sverige samt inflation. Ryssland tjänar lika mycket som tidigare på sin energiexport, men vi måste betala mellanhänderna för deras insatser. Vår konkurrenskraft i förhållande till Kina försämras därmed, vilket är extra känsligt inom de industriella sektorer som behöver mycket energi i sin verksamhet såsom pappersbruk. När vi inte tar chansen att ställa om till att använda mer energi och insatsvara från vår egen skog går vi samtidigt miste om en unik chans att skapa mer sysselsättning och utveckling inom en framtidssektor här i vårt eget land.

Det är dags att sluta hyckla i dessa frågor, och göra allvar i att avveckla beroendet av rysk olja till förmån för en ansvarstagande politik för miljö, säkerhet och sysselsättning.