Dagens absurda elpriser beror inte på svenska S och MP

"Dagens absurda elpriser beror inte på svenska socialdemokrater och miljöpartister. Frågan är långt mer komplicerad och handlar om Moderaternas favoritprojekt, ett enat Europa med fri rörlighet för varor och tjänster", skriver Janne Näsström i en replik på Jon Sjölanders debattartikel "Energiförbrukning är grunden för allt välstånd".

"Sverige har sedan 2011 avvecklat fyra reaktorer på sammanlagt 2,9 GW. Det har marginell inverkan på dagens höga elpriser, särskilt med tanke på att Sverige trots nedläggningar bara behöver importera el några få dagar om året", skriver författaren till debattartikeln.

"Sverige har sedan 2011 avvecklat fyra reaktorer på sammanlagt 2,9 GW. Det har marginell inverkan på dagens höga elpriser, särskilt med tanke på att Sverige trots nedläggningar bara behöver importera el några få dagar om året", skriver författaren till debattartikeln.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Debatt2022-01-07 19:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Jon Sjölander (VT 7/1).

Jag delar Moderaternas uppfattning att Sverige bör bygga fjärde generationens kärnkraftverk. Men för den skull behöver man inte fara med osanning.

Dagens absurda elpriser beror inte på svenska socialdemokrater och miljöpartister. Frågan är långt mer komplicerad och handlar om Moderaternas favoritprojekt, ett enat Europa med fri rörlighet för varor och tjänster.

Kontinentens elnät håller på att byggas ihop. Priserna sätts på en marknad bestående av bland andra Norden, de baltiska staterna, västra Ryssland, Polen, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Det helt överskuggande problemet är att Tyskland, under ledning av Moderaternas broderparti CDU, från 2011 har lagt ned 14 kärnkraftreaktorer och stänger de tre sista i slutet av detta år. En effekt på 22,8 GW försvinner från det gemensamma elnätet. Vidare har Tyskland i stor skala stängt kolkraftverk. Här hittar jag inga siffror, men bara det största av dem, det av Vattenfall ägda Moorburg, levererade fram till nedläggningen förra året energi motsvarande en kärnkraftreaktor.

Lägg till detta att Belgien och Nederländerna stänger åtta reaktorer fram till 2025, vilket gör att ytterligare 6,5 GW försvinner.

Sverige har sedan 2011 avvecklat fyra reaktorer på sammanlagt 2,9 GW. Det har marginell inverkan på dagens höga elpriser, särskilt med tanke på att Sverige trots nedläggningar bara behöver importera el några få dagar om året. Vi har bara nettoimport från Norge.

Det finns, som jag ser det, två lösningar på problemet. Den ena är att Norden kapar ledningarna till omvärlden. Finland fasar under våren in Europas största kärnreaktor med en effekt på 1,6 GW. Forsmark har färdiga planer för att effektivisera två reaktorer och på så sätt producera ytterligare 0,3 GW. Resultatet skulle bli en elmarknad i balans, även när det inte blåser.

Den andra lösningen är en internationell satsning på att utveckla fjärde generationens kärnkraft. Här handlar det om en kraftsamling i nivå med Manhattanprojektet. Hela tekniken för kärnvapen och kärnkraft utvecklades på bara sju år, från grundforskning till färdig produkt. I brist på datorer gjordes det med papper, pennor och räknestickor.

Vad är Moderaternas plan? Att i internationellt samarbete lösa energifrågan, bygga murar mot Europa eller handlar det bara om röstfiske?