Centerpartiet: "Vad är en besparing?"

Majoriteten i Västervik påstår att de vill ha en ökad befolkning, ökad inflyttning och en bättre kompetensförsörjning i Västerviks kommun.

Lägg inte ner landsbygden! manar debattörerna som menar att effekterna av besparingarna kommer att bli de motsatta.

Lägg inte ner landsbygden! manar debattörerna som menar att effekterna av besparingarna kommer att bli de motsatta.

Foto: Martina Gradian

Debatt2023-09-20 06:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På fullmäktige i juni stod majoritetens ledamöter och sa att det inte skulle ske några förändringar på landsbygden på grund av de långa avstånd som redan finns för att komma till förskolor och skolor. På fullmäktige i juni sa samma partier att OM det var nödvändigt med nedläggningar skulle en konsekvensanalys i de berörda områdena ske.

En besparing som drabbar barn och deras föräldrar får oss att undra om majoriteten kan räkna. Effekterna kommer att bli de motsatta till de vackra visionerna.

Landsbygden kommer att utarmas. Företag kommer inte att bli kvar och utvecklas. Jämställdheten hotas. Miljön blir påverkad av längre resor och familjer som idag klarar sej med en bil kommer att behöva två.

Det talas så vackert om ökad befolkning. Kompetensförsörjning till både kommunal och privat verksamhet. Det talas om levande landsbygd och vikten av de gröna näringarna för att öka motståndskraften i kriser, men som vi ser det är det bara rappakalja.

När tiderna är svårare och mer osäkra än på länge – då tycker vi att en kommun ska stå stadigt och underlätta för sina skattebetalare.

Det finns ett annat budgetförslag från S och C. Det tar hänsyn till att färre barn föds, men det stödjer sina medborgare i dessa tider. Förändringar ska genomföras med eftertanke.

Lägg inte ner landsbygden, vi kräver inte mycket, men skola och barnomsorg behövs om företag och människor inte ska fly från kommunen.