(C): Gör det billigare att vara miljövän på landsbygden

Sveriges landsbygd är beroende av vägtransporter. Människor behöver bilen för att kunna ta sig till och från arbetet, barnomsorg och skola.

"Det måste bli billigare att vara miljövän på landsbygden", menar Centerpartiet, som nu lägger fram fem förslag som ska se till landsbygdens behov av transporter, samtidigt med satsningar på grön omställning.

"Det måste bli billigare att vara miljövän på landsbygden", menar Centerpartiet, som nu lägger fram fem förslag som ska se till landsbygdens behov av transporter, samtidigt med satsningar på grön omställning.

Foto: Leif R Jansson / TT

Debatt2022-02-03 20:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lantbrukare behöver transportmedel för att kunna producera livsmedel och skogsråvaror. Företag behöver lastbilar för att kunna leverera sina produkter.

Samtidigt är hela vår tillvaro beroende av att vi går mot klimatsmarta och förnybara bränslen. Därför presenterar nu Centerpartiet fem konkreta förslag, som ser till landsbygdens behov av transporter, samtidigt som satsningar på en grön omställning genomförs.

1. Slopa skatten på förnybara drivmedel i reduktionsplikten. Centerpartiet föreslår att skatten på det förnybara drivmedlet ska slopas. Att bilister, framför allt på Sveriges landsbygd, ska betala ett högre pris för att Sverige har lägre klimatpåverkan från bensin och diesel är orimligt.

2. Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel. Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid och energiskatt sedan lång tid tillbaka, enligt ett undantag från EU-reglerna, När nu regeringen väljer att gå fram med ett förslag om borttagande av denna skattebefrielse drar man undan mattan för de fossilfria drivmedlen. Centerpartiet driver därför på för att regeringen ska säkerställa att skattebefrielsen förlängs, till dess att reglerna ändras.

3. Reformera reseavdraget med ett ökat landsbygdsfokus. Människor på landsbygden är mer bilberoende än människor som lever i städer med god tillgång till kollektivtrafik. Vi måste snabbare ställa om och fasa ut de fossila bränslena, samtidigt som vi ser till att landsbygdsbor inte bär en orimligt stor del av kostnaden. Därför föreslår vi att den övre avståndsgränsen höjs till 15 mil och att ersättningen per kilometer ökar från 50 öre till 70 öre.

4. Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige. En viktig del i att både sänka kostnaderna för drivmedel, förbättra klimatet, stärka självförsörjningen och skapa jobb på Sveriges landsbygd är att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Centerpartiet föreslår en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor årligen under perioden 2023-2026 för att bidra till ökad biodrivmedelsproduktion.

5. Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket. Drivmedelskostnaden står för en betydande utgift för jordbruksföretagen och därför innebär nu rådande bränslepriser en svår ekonomisk situation för många. För användning av drivmedel i arbetsfordon såsom traktorer och tröskor går det att ansöka om återbetalning av skatten på diesel. Vi föreslår att nedsättningen ökar till 4 kronor per liter jämfört med dagens 1,93 kronor per liter.

Det måste bli billigare att vara miljövän på landsbygden. Beroende på avstånd till arbetet och vilket drivmedel man väljer, besparar detta landsbygdsbor 500-7 500 kronor i genomsnitt. Så skapar vi förutsättningar att bo i hela landet, utan att tumma på den nödvändiga omställningen.