BUN: Detta är vad som gäller om effektiviseringarna

Det har skrivits mycket i frågan kring effektiviseringsuppdraget och trots intervjuer där vi har berättat läget så drar ändå spekulationerna iväg samt att omfattningen av uppdraget skiftar i rapporteringarna. Nu vill vi berätta vad som gäller.

Den så kallade osthyvelsbesparingen om en procent på varje verksamhet tas bort och i stället utreds ett större besparingsuppdrag för hela kommunen, förklarar skribenterna.

Den så kallade osthyvelsbesparingen om en procent på varje verksamhet tas bort och i stället utreds ett större besparingsuppdrag för hela kommunen, förklarar skribenterna.

Foto: Leif R Jansson/TT

Debatt2023-02-13 12:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Starten är följande:

  • Besparingshyveln om 1 procent (cirka 9-10 miljoner kronor årligen när det gäller barn- och utbildningsnämnden) tas bort.
  • HELA kommunen ska istället undersöka om det går att effektivisera 20 miljoner kronor.
  • Ett uppdrag går ut om cirka 35 miljoner kronor för hela kommunen inklusive bolagen. Summans storlek är för att det ska finnas saker att välja mellan och alla 35 miljoner kronor ska inte plockas bort.
  • Barn- och utbildningsnämnden får i och med detta ett uppdrag att se över 7 miljoner kronor. Förvaltningen lägger till ytterligare 10 miljoner kronor då detta är pengar man anser sig behöva men bara fått på årsbasis istället för att ha fått utökad budget de tidigare åren.
  • En lista tas fram från tjänstepersonerna, denna betraktar vi från start endast som en informationsinhämtning då vi inte kommer att fatta otroligt viktiga beslut utan att en grundlig utredning görs samt barnkonsekvensanalyser.

Fram till dagens datum har vi endast fattat beslut i ärendet som rör att det finns en informationsinhämtning med vad som skulle kunna vara möjligt – inte att det i våra ögon är fullt ut möjligt eller ska göras.

Det vi vet är man bör utreda något/några av de områden som lyfts fram från förvaltningen. Nästa fråga blir då vilka dessa är – vi återkommer! Att något utreds behöver inte betyda att det ska ändras eller tas bort.

Reaktionerna på detta ärende saknades i ett snarlikt ärende som hanterades i barn- och utbildningsnämnden i november 2022. Ärendet skedde under det förra styret och var skarpa utredningsförslag – nämnden fattade också beslut på sittande möte kring utredningsväg. Detta är en betraktelse som är intressant.

Vi har valt att vara öppna med processen och i intervjuer som publicerats har det betonats att vi vill ha tid på oss för att eventuella utredningar ska göras i god tid för att finnas som underlag för vad som skulle kunna göras inför budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026.

Andreas Billtorp (M), ordförande
Jonas Jalkteg (W), 1:e vice ordförande
Thorbjörn Bäckrud (KD), ledamot
Per-Gunnar Gregard (M), ledamot
Sverker Thorén (L), ledamot 
Barn- och utbildningsnämnden, BUN, Västerviks kommun