Budgeten saknar tilltro till Sverige och välfärden

Då kom till slut regeringen och SD:s nya budgetförslag. Efter alla löften och stora ord landar vi i ett dokument helt utan framtidstro i vare sig Sverige eller vår välfärd.

På område efter område ser debattörerna kraftiga försämringar i budgeten, som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) häromdagen.

På område efter område ser debattörerna kraftiga försämringar i budgeten, som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) häromdagen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2023-09-28 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett erkännande att de inte kan sänka bränslepriserna på ett betydelsefullt sätt, att de inte kan underlätta för vanligt folk och att de vägrar stoppa hyvlingen av välfärden. SKR beräknar att landets regioner går mot ett underskott på 22 miljarder kronor. Regeringen och SD har presenterat cirka 7,5 miljarder i generella och riktade statsbidrag till regionerna. Därmed saknas åtminstone 14,5 miljarder i stöd till landets regioner i regeringens och SD:s budget. Det är en svältkur för landets välfärd som vi nu ser.

Samtidigt som M, KD, L och SD slår sig för bröstet över att ha lyckats skramla till mer än bara plastpåsar och snus befinner sig sjukvården i vårt land i en svår kris. I Region Kalmar län beräknas underskottet bli cirka 400 miljoner, medan regeringens stöd endast uppgår till cirka 150 miljoner för vår del. Det är ett synnerligen allvarligt läge och det är många regioner har det betydligt tuffare än så. I Region Kalmar län har vi länge haft en välskött ekonomi och vi värnar om att få fortsätta ha det så. 

Vi i SCV-majoriteten tar ansvar för Region Kalmar län. Vi är mycket tacksamma över att även oppositionen insett allvaret. Vi har tillsammans kunnat lägga blocköverskridande åtgärder för att ta itu med ekonomin, för att återgå till en budget i balans. Vi ska ha en stabil ekonomi, vilket länge kännetecknat vår region och vi ska fortsätta att nå nya toppresultat. Tack vare skickliga och professionella medarbetare har vi landets allra nöjdaste patienter i mätning efter mätning. Så ska vi fortsatt ha det. Vi kan dock inte undgå att påpeka att regeringen och SD satt sig på läktaren och hoppas att allt bara ska lösa sig. 

150 miljoner är mycket pengar, men samtidigt är det i verkligheten en minskning av resurser i reella termer när vi ser till kostnadsutvecklingen som varit. Det är helt enkelt siffertrixande som vi ser från den SD-stödda regeringen. Vi ser den verkliga prioriteringen när över en och en halv miljard kronor på sikt läggs på plastpåsar och snus i stället för resurser till regionerna som hade kunnat gå till att stärka våra sjukhus, hälsocentraler eller medarbetare.

På område efter område ser vi kraftiga försämringar. Inte minst i frågan om miljö och klimat, vår tids stora ödesfråga, där minskar regeringen och SD budgeten och ökar utsläppen kraftigt. Det finns överhuvudtaget ingen plan för att nå klimatmålen, utan troligen planer på att skrota dem. Det är inget annat än ett rakt långfinger mot kommande generationer och alla som känner oro inför framtiden. 

I kategorin långfingrar riktade mot framtida generationer finns även slakten av folkbildningen. Studieförbund som bidrar till att minska utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån får kraftigt försämrade förutsättningar i regeringens budget. 

I statsbudgeten hade rejäla satsningar på landets välfärd behövts. Vi behöver säkerställa nuvarande nivåer och för att sikta på framtiden och skapa förutsättningar att klara av de stora utmaningar som finns framför oss. När vi lever allt längre och andelen personer i arbetsför ålder minskar alltmer behövs satsningar på vård, utbildning, och välfärden i stort för att på allvar möta detta. Dessa saknas i regeringens och SD:s budget. Det är helt enkelt ett fegt budgetförslag som inte vågar satsa på Sverige, företagen och den svenska välfärden.