Bristande kunskap om verkens effekter

Svar på nyhetsartikeln "MP om vindkraft i Orreklint – miljöprövning får avgöra" den 25 januari.

Debatt 31 januari 2023 06:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Akko Karlsson tycker i artikeln att vindkraften lämnar förhållandevis små spår i naturen. När kraftverken tjänat ut är det relativt lätt att återställa marken. Detta stämmer inte med verkligheten!

Betongfundamenten består av 500-1000 kubikmeter betong och några hundra ton armeringsjärn. Fundamenten kommer att bilas bort till ett par decimeter under marknivå, resterande kommer att bli kvar med ett par decimeter jord över. Vingarna kan ej återvinnas utan grävs ner i marken.

Under livstiden eroderar upp till 10 procent av vingarnas ursprungsvikt, som mikro- och nanoplaster. Dessa innehåller genmanipulerande Bisfenol A och PFAS, som i dag är upp till 20 ton per vinge. Totalt blir detta 6 ton per verk! Vindkraftverkets reella livstid är 12-15 år.

Detta sprids vida omkring och förgiftar mark och grundvatten. Marken och vattnet blir förgiftat för evigt. Svamp och bär blir olämpligt som föda för både människor och djur.

Att återställa naturen blir en omöjlighet! Hur återställer man ett sprängt berg? Hur återställer man en sju meter bred hårdgjord vägbana av sprängsten och makadam? Får dessa vägar vara kvar, kommer det aldrig att bli natur igen!

Det är skrämmande att politiker i beslutsfattande ställning kan uttala sig så generellt och oseriöst. Allt tyder på bristande kunskap om verkliga fakta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa