Blir Sverige verkligen säkrare i Nato?

Det är tveksamt om en svensk Nato-anslutning leder till ökad säkerhet för vårt land eller en stabilare fred i världen. Putins gäng och även andra ryssar känner sig oerhört provocerade av Nato-utvidgningen österut från och med 1997.

Det är tveksamt om en svensk Nato-anslutning leder till ökad säkerhet för vårt land, menar skribenten.

Det är tveksamt om en svensk Nato-anslutning leder till ökad säkerhet för vårt land, menar skribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-12-14 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Nato blir vi allierade med flera stater som själva använder terror (Turkiet) eller inte ser några problem med att stödja länder som Marocko och Israel, som med terror förhindrar västsaharier och palestinier att uppnå självständighet. Frankrike stödjer Marockos olagliga ockupation av Västsahara och drar med sig EU, genom att EU-kommissionen vägrar att följa utslagen till västsahariernas fördel i sin egen domstol.

När kurder och palestinier kämpar för sin självständighet kallas de terrorister, medan Ukrainas försvar av sin självständighet inte anses som terrorism. Väst stödjer alltså stater som terroriserar palestinier, kurder och västsaharier.

Skillnaden mellan hur väst handlar mot övergrepp i öst och i väst är slående, till exempel på idrottens område. Ryssar och belarusier får inte vara och tävla medan turkar, marockaner och israeler är välkomna.

Storbritannien erövrade stora delar av världen genom att nästan utrota folken i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Med svält dödade de cirka 30 miljoner indier på 1870-talet.

Dag Hammarskjöld var anti-kolonialist och verkade för Afrikas avkolonialisering, vilket irriterade britterna (Nato), som saboterade hans arbete i Kongo i början av 1960-talet då han förolyckades i en flygkrasch. När FN försökte utreda ”olyckan” var britterna motsträviga och ville inte samarbeta.

Nato-Spanien förenade sig 2022 med Frankrike med att erkänna Marockos överhöghet över Västsahara, vilket massor av spanska jurister vände sig mot och förklarade agerandet som olagligt. Nato-USA sällade sig under Trump till Frankrike och Spanien.

Genom att ignorera Palestina, Kurdistan och Västsahara riskerar Natos och EU:s berättigade stöd för Ukraina att framstå som hyckleri. Det vore förfärligt!

Sverige har förklarat att vi aldrig ska kapitulera om vår självständighet angrips; det vill säga vi ska som kurder, palestinier och västsaharier kämpa med alla till buds stående medel.

En möjlighet med en Nato-anslutning vore att med de andra nordiska medlemmarna bilda ett block, som arbetar för att Nato ska stödja västsahariers, kurders och palestiniers kamp för självständighet, det vill säga de värden som Sverige och EU säger sig värna. Tillsammans i Norden kan vi bli tillräckligt starka för att det ska vara möjligt.