Bevara och utveckla länets tre sjukhus!

Vi socialdemokrater står upp för länets tre sjukhus och investeringar för att utveckla dem ytterligare.

Genom investeringar och gediget arbete kommer länets tre sjukhus att kunna fortsätta utvecklas, menar debattörerna. I Västervik handlar det bland annat om ombyggnaden av neonatalavdelningen och utvecklandet av laddinfrastruktur för elbilar.

Genom investeringar och gediget arbete kommer länets tre sjukhus att kunna fortsätta utvecklas, menar debattörerna. I Västervik handlar det bland annat om ombyggnaden av neonatalavdelningen och utvecklandet av laddinfrastruktur för elbilar.

Foto: Kristina Westring/arkiv

Debatt2021-11-08 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Västervik handlar det bland annat om ombyggnaden av neonatalavdelningen och utvecklandet av laddinfrastruktur för elbilar. Det är viktiga investeringar för att framtidssäkra verksamheten. Detta verkar nu ifrågasättas från KD och SD som önskar flytta ansvaret från lokalt förankrade politiker till byråkrater i Stockholm.  

Erfarenheten från våra grannländer talar sitt tydliga språk. I Danmark innebar förstatligandet av sjukvården att nära hälften av akutsjukhusen lades ner åren efter beslutet och utvecklingen är liknande i Norge. De små och medelstora sjukhusen läggs ned på rullande band när den lokala förankringen överges.

Vi socialdemokrater står upp för våra sjukhus i Region Kalmar län. Någon generaldirektör i Stockholm ska inte få sälja eller lägga ned sjukhusen. Tillsammans med regionens medarbetare fortsätter utvecklingen av länets tre sjukhus med ”Varje dag lite bättre-kraften hos många. Små steg varje dag”.  Det är så de goda resultaten visar sig i rapporter och enkäter från SKR. I den senaste patientenkäten kan regionen redovisa att länets invånare har högst förtroende för hälso-och sjukvården i hela landet.  

De goda resultaten kommer inte som en skänk från ovan. Det handlar om idogt arbete från medarbetare och ledning under många år. Vilket också leder till en kostnadseffektiv och patientsäker vård. Ytterligare ett framgångsrecept är kopplingen och närheten till länsborna. Genom de öppna kontaktytor som finns idag – exempelvis pensionärsråd och medborgardialoger – utvecklas Region Kalmar län och blir lite bättre för varje dag som går. Anonyma tjänstemän ska inte få ta över från lokalt förankrade förtroendevalda.

Sjukvården är en grundbult i välfärden. En sådan stor och betydelsefull del av människors trygghet ska utformas efter lokala förhållanden och genom en lyhördhet inför de behov som invånarna har. Så fortsätter vi att garantera en trygg sjukvård i hela Kalmar län.