Beredskapen för äldre och extremväder i sommar

Erfarenheterna från 2018 har lett till att kommunerna har god framförhållning när det gäller insatser för att skydda äldre och sköra i värmeböljor. Den slutsatsen drar PRO Kalmar län av svar från nio av länets kommuner.

Vattenmelon kan vara ett läskande sätt att återställa vätskebalansen i värmen. PRO Kalmar län har sammanställt underlag från nio kommuner i länet för att få en bild av beredskapen inför sommaren. Genrebild.

Vattenmelon kan vara ett läskande sätt att återställa vätskebalansen i värmen. PRO Kalmar län har sammanställt underlag från nio kommuner i länet för att få en bild av beredskapen inför sommaren. Genrebild.

Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

Debatt2023-06-29 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sommaren är här. Extremvädret ser ut att hålla i sig. Enligt EU:s miljöbyrå EEA har extremväder orsakat 195 000 dödsfall i Europa mellan 1980-2021. Värmeböljorna står för 81 procent. SMHI talar om risken för en mycket het sommar och risk för vattenbrist, inte minst i Kalmar län. 

Mest utsatta är äldre och de som är svagare. Under de senaste somrarna har kommunerna vidtagit en hel del förberedelser för detta.

Oron är dock stor och vi från PRO-distriktet i Kalmar län vill nu uppmärksamma detta och har därför gjort en koll över läget i länets kommuner.

PRO:s företrädare i de kommunala pensionärsråden har rapporterat in svar på följande frågor: (underlaget baseras på svar från 9 av länets kommuner.)

  • Hur ser beredskapen ut på äldreboendena?
  • Vad görs för de med hemtjänst?
  • Även äldre utan hemtjänst kan behöva stöd, vad kan de påräkna?
  • Hur ser det ut med bemanningen/sommarvikarier?

Kommunerna, och inte minst personalen, har tagit mycket lärdom från 2018. Både sättet att arbeta och stötta de boende med till exempel vätska visar på god framförhållning. Installation av kyla är ett annat exempel. De som har hemtjänst kan räkna med att personalen som kommer är extra uppmärksam över hälsotillståndet. Äldre utan hemtjänst kan påräkna stöd först efter att anhörig eller någon i dess närhet slår larm till kommunen.

Bemanningen, som även normalt utgör ett problem, ställer extra stora krav på förberedelse inför semestrarna. Det förefaller som på de flesta håll att kommunerna lyckats pussla ihop scheman. Personalen gör allt de kan för att hjälpa till, vilket är utmärkt. Dessutom är det viktigt att kommunerna visar upp de här viktiga och positiva arbetsuppgifterna.

Sammanfattningsvis kan vi se fram mot en bra sommar där ansvaret för att ta hand om de äldre som behöver stöd från samhällets sida så här långt ser bra ut.

Beträffande sjukvården, som inte berörs här, har vi förstått att man kan tvingas dra ner på antalet vårdplatser. Det kan ju ses som oroande. Dock har vår region i förhållande till övriga landet fler vårdplatser än andra regioner.

Det är viktigt att såväl kommunerna som regionen får långsiktigt ekonomiskt hållbara ekonomiska förutsättningar som tryggar vår välfärd. Detta kommer PRO att fortsätta att granska och försöka påverka, till gagn för våra äldre och samhället som helhet.