Barnens framtid viktigare än Moderaternas projekt

Att satsa på ny industrimark när det finns outnyttjad mark exempelvis på Västerviks flygplats rimmar illa, menar skribenten.

Att satsa på ny industrimark när det finns outnyttjad mark exempelvis på Västerviks flygplats rimmar illa, menar skribenten.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2024-03-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i lokalpressen att Moderaterna i Västervik vill ta över mark från privat markägare samt göra verklighet av sin vision om att bygga en helt ny stadsdel i Västervik.

Som socialist och engagerad medlem av Vänsterpartiet kan jag inte tyst se på när Moderaterna i Västerviks kommun väljer att satsa pengar på projekt som inte prioriterar våra barns och ungdomars framtid. Det är hög tid att ställa sig frågan: Vad är viktigast för vår kommun – att bygga nya infarter och stadsdelar, eller att investera i utbildning och välbefinnande för våra ungdomar?

Det är ingen hemlighet att Moderaterna i Västervik prioriterar att bygga nya infarter till tätorten, utveckla nya stadsdelar och skapa industrimark på bekostnad av andra viktiga sektorer.

Ta till exempel diskussionen om att ta fram ny industrimark när det redan finns tillgänglig mark på Västerviks flygplats som kan omvandlas till industrimark med solcellspark. Det är en given möjlighet att både främja ekonomisk utveckling och minska vår klimatpåverkan. Att välja andra platser för industriområden är ekonomiskt och miljömässigt obefogat. Vi måste agera med ansvar gentemot vårt klimat och framtida generationer.

Men det är framför allt när det kommer till skolan som Moderaternas prioriteringar blir mest problematiska. Skolan är ryggraden i vårt samhälle, grundstenen för framtidens samhällsutveckling. Ändå ser vi hur den kämpar och lider av underfinansiering och resursbrist. Lärare har för höga arbetsbördor och elever saknar tillgång till de resurser de behöver för att lyckas. Detta är oacceptabelt.

Vi kan inte tillåta att skolan fortsätter att blöda medan pengar satsas på infrastrukturprojekt som kan vänta. För varje krona som investeras i skolan investerar vi i våra barns och ungdomars framtid. Vi ger dem verktygen att forma en bättre värld, en värld där alla ges lika möjligheter att växa och blomstra.

Moderaternas prioriteringar är felaktiga och kortsiktiga. Som socialist och vänsterpartist står jag fast vid att det är dags att ompröva våra prioriteringar och investera i det som verkligen betyder något – våra barns och ungdomars utbildning och välbefinnande. Låt oss tillsammans kämpa för en kommun där alla ges möjlighet att nå sin fulla potential.