Ge alla Kalmar läns barn möjlighet till rörelseglädje

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Det står skrivet i barnkonventionen, som är lag i Sverige sedan 2020. För att det ska bli verklighet behöver vuxenvärlden erbjuda mer rolig rörelse, skriver Pelle Möller, vd för Jumpyard.

Barn behöver lockande alternativ för att nå upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation på en timmes pulshöjande rörelse om dagen. Enligt Pep-rapporten är det bara två av tio barn som nr det målet idag. "Det innebär att 38 000 av alla barn i Kalmar län behöver röra sig mer, ansvaret för det vilar på oss vuxna", skriver debattören.

Barn behöver lockande alternativ för att nå upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation på en timmes pulshöjande rörelse om dagen. Enligt Pep-rapporten är det bara två av tio barn som nr det målet idag. "Det innebär att 38 000 av alla barn i Kalmar län behöver röra sig mer, ansvaret för det vilar på oss vuxna", skriver debattören.

Foto: MAJA SUSLIN / TT

Debatt2023-06-06 07:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att barnen i Sverige ska må bra, både fysiskt och psykiskt, rekommenderar Folkhälsomyndigheten 60 minuters pulshöjande rörelse varje dag. Samtidigt visar Pep-rapporten 2023 att bara två av tio barn når det målet. Det innebär att 38 000 av alla barn i Kalmar län behöver röra sig mer, ansvaret för det vilar på oss vuxna.

För att sätta alla Kalmar läns cirka 47 000 barn i rörelse behöver vi skaka fram lockande rörelsetillfällen motsvarande 329 000 timmar i veckan. På ett år behövs svindlande 17  108  000 timmar, men det är ingenting i jämförelse med hur många timmar barnen sitter still.

Folkhälsomyndighetens siffror från 2019 visar att 11-åringar i genomsnitt tillbringar 67 procent av sin vakna tid sittande, stillastående eller i väldigt lite rörelse. Bland femtonåringar ökar siffran till 75 procent. Att vara i rörelse är naturligt för små barn och avgörande för vår utveckling. Så varför slutar barnen att röra på sig?

Det finns förstås många svar på den frågan, men ett kan vara att den värld vi vuxna format inte är utformad för vilda och lekande barn. Tvärtom signalerar den ofta att vi helst vill ha lydiga barn som sitter still, utom när vi säger att de borde röra på sig. Men rörelse är inte ett borde utan en rättighet.

Varje år genomförs drygt en miljon hopptimmar i våra trampolinparker i landet. Många av de barn vi möter får sin enda rörelse hos oss. I mötet med dem har vi sett hur både mod, kondition och självkänsla kan utvecklas av att få prestera fysiskt på sina egna villkor.

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet av att driva trampolinparker och visa på vikten av att utforma rörelseengagerande miljöer utifrån alla barns villkor.

För att fler barn ska nå målet om en timme pulshöjande rörelse varje dag behövs en rad insatser för att locka barn till lek och rörelse i vardagen.

  • Hela samhället, kommuner, staten, ideella krafter, föräldrar och privata aktörer som vi, behöver engageras i arbetet att sätta barn i rörelse och utveckla platser där barn får vara barn, med all den rörelse och lek som de har rätt till och så väl behöver.
  • Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov.
  • Fysisk rörelse behöver bli en naturlig del av skoldagen.

Glada barn rör sig och barn blir glada av att röra på sig. Därför behöver vi i vuxenvärlden erbjuda roliga, lättillgängliga och tillåtande rum för rörelse.