Mer närproducerade livsmedel i regionen

På det senaste sammanträdet med Folkhögskolestyrelsen i Region Kalmar län ställde jag frågor kring andelen regionalt producerade livsmedel som serveras på länets folkhögskolor. Enligt folkhögskolornas verksamhetsrapport är endast 14 procent av maten regionalt producerad, trots ett mål på 31 procent. Samtidigt är andelen ekologiska livsmedel över 41 procent.

"Det har under flera år slagits på trumman för att Region Kalmar län är så miljömedvetna. Men om det är långa transporter för att uppfylla högt satta målsättningar om ekologiska produkter, där är miljö- och klimatprofilen närmast en bluff", skriver Anders Andersson (KD).

"Det har under flera år slagits på trumman för att Region Kalmar län är så miljömedvetna. Men om det är långa transporter för att uppfylla högt satta målsättningar om ekologiska produkter, där är miljö- och klimatprofilen närmast en bluff", skriver Anders Andersson (KD).

Foto: TT-bild/arkiv

Debatt2023-10-21 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför nästa sammanträde bad jag om en redovisning av hur stor del av de ekologiska livsmedlen till skolorna som har långa transporter. Kanske fraktas vissa livsmedel till och med hit från utlandet? Trots att det kan finnas möjlighet att köpa av lokala jordbrukare. Detta är i så fall inte rimligt när man tänker klimat och hållbarhet. Men det är tyvärr inte osannolikt.

Och jag vill få upp en tydlig faktabaserad redovisning på varifrån de ekologiska livsmedel som regionen nu köper in kommer. Det har under flera år slagits på trumman för att Region Kalmar län är så miljömedvetna. Men om det är långa transporter för att uppfylla högt satta målsättningar om ekologiska produkter, där är miljö- och klimatprofilen närmast en bluff. 

Jag hävdar med bestämdhet att det finns jordbruk och livsmedelsproducenter regionalt med hög kvalitet som kan leverera till regionens skolor liksom till sjukhusen. Vi borde undvika långa transporter samtidigt som vi ökar självförsörjningsgraden genom att göra inköpen lokalt och regionalt. För mig är det orimligt att andelen regionalt producerade livsmedel på regionens skolor enbart uppgår till 14 procent.

Min personliga målsättning är att 50 procent av livsmedel som serveras inom regionen ska vara närproducerat. Det blir spännande att på nästa sammanträde med folkhögskolestyrelsen, den 8 november, ta del av den rapport som utlovades. 

Anders Andersson (KD), vill veta hur stor del av den ekologiska maten som serveras på länets folkhögskolor som har långa transporter.
Anders Andersson (KD), vill veta hur stor del av den ekologiska maten som serveras på länets folkhögskolor som har långa transporter.