Förkastligt slå ihop högstadier i Västerviks tätort

Det är bra att det diskuteras om hur vi ska skapa en välfungerande skola som kan ta hand om våra barn här i Västervik. Under ett antal år har vi inte haft tillräckligt goda skolresultat och många elever har haft hög frånvaro. Barn med olika speciella behov har inte alltid fått den hjälp de har behov av och rätt till, skriver Westerwikspartiet.

"Om Regionen köper Ellen Key, anser vi att man ska flytta den verksamheten till annan plats i norra stadsdelen. Kanske man skulle kunna bygga om Breviksskolan till högstadieskola", föreslår Westerwikspartiet.

"Om Regionen köper Ellen Key, anser vi att man ska flytta den verksamheten till annan plats i norra stadsdelen. Kanske man skulle kunna bygga om Breviksskolan till högstadieskola", föreslår Westerwikspartiet.

Foto: Karin Hertz

Debatt2024-03-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt har vår skolstruktur kostat något mer än andra kommuners när vi låtit jämföra. Västerviks stad har något för många låg- och mellanstadieskolor för att få fungerande pedagogiska team och storleksmässigt bra skolor. Mellanstadieskolor i staden och tätorter bör ha 3-4 paralleller. 

Om Regionen köper Ellen Key, anser vi att man ska flytta den verksamheten till annan plats i norra stadsdelen. Kanske man skulle kunna bygga om Breviksskolan till högstadieskola. 

Att slå ihop våra två högstadier är helt förkastligt. En högstadieskola fungerar som bäst med cirka 400 elever. Då kan man ha tillgång till specialsalar, bred kompetens bland lärarna och sist, men viktigast, så mår eleverna bättre än på större skolor. 

2014 sammanställde fil dr Carl-Henrik Adolfsson på Linneuniversitetet, forskning kring eventuella skillnader mellan stora respektive små skolor. Flera av dessa studier pekar på att: elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet, engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan tenderar att gynnas av den mindre skolan. 

Jag ger två citat ur sammanfattningen av rapporten.

”Däremot förefaller det som om det är vissa elevgrupper som i högre grad främjas av att läsa vid en mindre skola. Det handlar då främst om missgynnade elevgrupper som inte har samma förutsättningar som andra elever att prestera goda resultat i sitt skolarbete. Som exempel på sådana elevgrupper nämns i den genomgångna forskningen elever med utländsk bakgrund och elever med lägre socioekonomisk status.” 

”Även om det finns undersökningar som menar att det är svårt att hitta några säkra samband kring denna relation är det flera studier som pekar på att elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet, engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan tenderar att gynnas av den mindre skolan.”

Problem med dålig närvaro, korridorvandrare och hemmasittare har tyvärr varit alltför vanligt de senaste åren. Detta skulle riskeras att förvärras ytterligare med för stora skolor. Skolfastigheterna Brevik och Ludvigsborg är ungefär lika stora. Ingen av dem skulle ha tillräckligt stora skolgårdar för att fungera som en skola för cirka 700 elever och den personal som behövs där. 

Att Västervik är en långsmal stad med ganska långa avstånd skulle innebära opraktiskt långa skolresor för många av eleverna som bor i ytterområdena av staden.