Att försvara kulturens frihet och bekämpa hatet

Det blir alltmer utmanande för landets kulturskapare när högerkonservativa och främlingsfientliga krafter blir starkare. Diskussionen om armlängdsavstånd till kulturen har aldrig varit mer relevant, särskilt med en regering som visar alltmer inblandning i kulturen, särskilt en regering som domineras av SD.

"Vi strävar efter att alla kulturskapare i Region Kalmar län ska känna sig trygga och ha frihet att uttrycka sig och stärka sin kreativitet. Det är därför viktigt att vi tillsammans försvarar principen om armlängdsavstånd", skriver debattören.

"Vi strävar efter att alla kulturskapare i Region Kalmar län ska känna sig trygga och ha frihet att uttrycka sig och stärka sin kreativitet. Det är därför viktigt att vi tillsammans försvarar principen om armlängdsavstånd", skriver debattören.

Foto: Ola Torkelsson/TT

Debatt2023-06-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kulturen bör vara en plats där olika känslor kan väckas, både positiva och negativa. De mest kraftfulla verken är de som berör oss oavsett hur de gör det. Därför är det viktigt att skydda och bevara konstnärlig frihet snarare än att inskränka den. Självklart ska kultur vara öppen för recensioner, kritik och hyllningar, men det får aldrig ske på bekostnad av kulturskaparnas säkerhet.

Samhällsklimatet idag präglas av hårdhet både på internet och i verkliga livet. Åsikter från sociala medier och internetforum sprids och påverkar oss alla. Tyvärr är det de som framför hatiska och aggressiva åsikter som hörs mest. Algoritmer spelar en roll i att sprida dessa negativa åsikter, men det är viktigt att inte låta hatet dominera samhällsdebatten. 

Vi strävar efter att alla kulturskapare i Region Kalmar län ska känna sig trygga och ha frihet att uttrycka sig och stärka sin kreativitet. Det är därför viktigt att vi tillsammans försvarar principen om armlängdsavstånd. Om vi som politiska företrädare för folket börjar bedöma vad som är bra eller dålig kultur, kommer vi bara förstärka hatet. Att höja straffen för hatbrott och öka antalet ordningsvakter vid kulturevenemang löser inte det grundläggande problemet med hatets spridning. Det resulterar bara i fler bestraffningar utan att förebygga brott. Att straffa någon garanterar inte att kulturskaparen känner sig tryggare i framtiden.

För att skapa trygghet och frihet måste vi arbeta tillsammans. Det är därför viktigt att vi fortsätter att värna om demokratiska värden inom kulturpolitiken och tydligt stödjer principen om armlängdsavstånd. Regioner och kommuner bör tilldelas resurser i stället för den likgiltighet som den nuvarande regeringen uppvisar. Föreningar och kulturorganisationer bör få utbildning och stöd för att stärka sin röst i debatten. 

Tyvärr verkar högerkonstellationen som nu innehar regeringsmakten (SD-M-KD-L) inte vara intresserad av att på allvar främja och skapa förutsättningar för kulturen i vårt län. De verkar föredra att riva och förstöra, då det är mycket enklare att negativt motsätta sig något än att konstruktivt bygga upp det.