Är kampsånger regionens väg fram?

Under 2021 lanserade länstrafiken reklamfilmen ”Vägen fram”, som uppmanar till att resa med buss eller tåg i regionens regi. Kollektivet framhävs, i sällskap av en fanborg som mer spelar an på majtåget än en resa med Krösatåget.

Debatt 16 mars 2022 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan här borde någon ha dragit i bromsen. Men det verkar som tåget redan gått. Faktum är att det accelererade ytterligare då fanborgen ackompanjerades av melodin till kampsången ”Bella Ciao”, förknippad med den italienska partisanrörelsen, som stred mot axelmakterna under andra världskriget.

Det kan säkert hävdas att reklamen är gjord med glimten i ögat, eller att den likt de tomma vykorten väckt uppmärksamhet i det annars översållade reklambruset. Men det bör emellertid också ifrågasättas varför tveksamma politiska budskap blandas in i regionens dag till dag-verksamhet. 

Å ena sidan är det nästintill imponerande att få till, och igenom, något av denna karaktär utan att någon tycks ha lagt någon större vikt vid innebörden av ”Bella Ciao”. Å andra sidan är det ganska osmakligt att skattebetalarnas pengar läggs på så vinklade, illa dolda, budskap – som nästintill är indoktrinering. Det är inte svårt att föreställa sig hur reaktionerna sett ut om det inte varit vänstervridet.

Vid senaste regionfullmäktige fick Peter Wretlund (S) frågor om regionens officiella kanaler ska användas för illa dolda budskap av tveksam karaktär med tydlig politisk vinkling; om det finns en moralisk anledning till att regionens verksamhet bildsätts med hjälp av kampsånger; i vilka andra av regionens verksamheter används liknande tillvägagångssätt; vad är Länsunionens budskap till de medborgare i länet som varken sympatiserar med, eller känner igen sig bland, majtågens fanborgar eller italienska partisaner samt kostnaden för reklamfilmen.

Endast kostnaden för filmen, 400 000 kronor, redovisades. Därtill en lektion i vad politiker ska tycka om och inte. Helt klart var det besvärande att den vänstervridna undertonen i reklamen kritiserades. Man får någonstans ändå hoppas att reklamfilmen gjorts med Länsunionens goda minne – utan hade väckt ytterligare frågor kring vad politiken egentligen har koll på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa