Anställda måste våga ta strid mot brister på jobbet

Den kanske allra mest omstridda politiska frågan under de senaste åren rör föreslagna förändringar i lagen om anställningsskydd.

Debatt 4 november 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De föreslagna förändringar, som kommit på borgerligt initiativ, är bland annat att företag ska få göra fem undantag från turordningsreglerna istället för som idag två undantag samt att arbetstagare som blir uppsagda av personliga skäl inte längre kommer att kunna få lön under pågående rättstvist. Den stora frågan är dock hur dessa förändringar skulle modernisera arbetsmarknaden och få den att fungera bättre.

Om förändringarna sätts i verket får vi en klar förändring i maktbalansen till företagarnas fördel och till nackdel för arbetstagarna. Det största problemet vore sannolikt att anställda som exempelvis slår larm om olika missförhållanden, brister i säkerhetsrutiner och på olika sätt kämpar för att stärka personalens arbetssituation, hamnar i ett väldigt utsatt läge. I företag med liten personalstyrka blir det enkelt för företagarna att med hjälp av sina fem undantag från turordningsreglerna kunna tvinga bort en sådan anställd, någonting som inte på samma sätt är möjligt idag.

Att anställda inte längre kan få lön under olika rättstvister vid uppsägning av personliga skäl innebär förmodligen också att företagarna mycket mer frekvent kommer att säga upp personal på det sättet än idag, eftersom de vet att en enskild löntagare nästan aldrig har de ekonomiska musklerna att finansiera sitt uppehälle helt utan lön under en lång rättstvist och hellre söker sig vidare till en ny anställning än att ta strid mot en felaktigt grundad uppsägning. På så sätt blir de av med personal som kritiserar olika brister och oegentligheter, vilka företagen istället kan behålla utan nödvändig åtgärd.

Det är viktigt att anställda ska kunna våga slå larm om dålig säkerhet på sina arbetsplatser utan att behöva riskera att bli uppsagda, men med försvagningar i lagen om anställningsskydd kommer vi istället få en mer ängslig och paranoid personalstyrka än idag. Vi befinner oss nu i ett läge där antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång ökar jämfört med under fjolåret. En sådan utveckling bör inte vara att betrakta som en mer moderniserad arbetsmarknad. Med ett tekniskt avancerat och framskridet samhälle bör vi komma nära en nollvision i antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång och en säkrare situation för landets arbetstagare, personer som är trygga i sina anställningar och vågar ta strid mot brister på sina arbetsplatser.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa