Blunda inte för utmaningarna på Tjustbanan!

Var tredje avgång på Tjustbanan blev inställd under 2021, uppmärksammade P4 Kalmar. Det är en siffra som jag tar på stort allvar. Kollektivtrafiken kan aldrig vinna människors förtroende om den fungerar på det viset.

Det har varit mer fokus på kundundersökningar än konkreta fakta om hur trafiken på Tjustbananan fungerar, menar Anders Andersson (KD) som tycker det är hög tid att se utmaningarna.

Det har varit mer fokus på kundundersökningar än konkreta fakta om hur trafiken på Tjustbananan fungerar, menar Anders Andersson (KD) som tycker det är hög tid att se utmaningarna.

Foto: Ellinor Harrysson

Debatt2022-02-04 11:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som politiker med ansvar för kollektivtrafik måste tänka igenom hur det har kunnat bli så. Jag har kommit fram till att fokus i arbetet alldeles för mycket har varit på kundundersökningar och alldeles för lite på konkreta fakta om hur trafiken fungerar. Under denna mandatperiod har dessutom den S-ledda majoriteten endast intresserat sig för de positiva siffrorna, medan siffror som pekar på utmaningar har ignorerats.

Detta är oroväckande i största allmänhet men särskilt när det kommer till Tjustbanan. För här är utmaningarna extra stora, och sträcker sig längre än till inställda tåg. Nya beräkningar visar att biljettintäkterna täcker ungefär 10 procent av kostnaderna för trafiken på banan. Detta innebär att resenären betalar 119 kr för en biljett Västervik-Linköping – men till detta måste regionen skjuta till 1 071 kronor.

De inställda tågen visar också hur tillståndet på banan verkligen är. Det har funnits alldeles för mycket önsketänkande. Först trodde majoriteten att regionens investering i nya tåg skulle tvinga staten att investera. Nu tror man att det nya signalsystemet ERTMS kommer att leda till förändring. Men inga investeringar i själva banan finns utlovade under hela 2020-talet. Regionens plan på att själv investera en halv miljard om staten satsade 1,5 miljarder har helt runnit ut i sanden och fanns inte ens med i den S-ledda majoritetens senaste budget.

Eftersom det rör en bana som går in i Östergötland är det helt avgörande att vi har stöd av östgötarna för att få till investeringar. Här ligger ansvaret tungt på Socialdemokraterna, vars partivänner styr i grannregionen och för den delen även i riket. Hittills har inga positiva tongångar hörts från Östergötland. Jag hoppas verkligen att de ledande S-företrädarna i vår region kan ändra på det.

För det är akut nödvändigt att få till förändring. Resandet på Tjustbanan räknas idag som svag trafik – och med inställda avgångar blir det knappast starkare. Men ska vi få till förändring krävs politiker som ser sanningen i vitögat och som fördjupar sig i utmaningarna istället för att förneka dem. Tyvärr ser jag alltför lite av detta från den S-ledda majoriteten idag.