Alla ska kunna lita på att elen fungerar

Är du beredd på att din el kan komma att stängas av i vinter? Det scenariot kan bli sant, om det blir tillräckligt kallt och vindstilla, enligt myndigheten Svenska kraftnät.

Det får aldrig bli en klassfråga att ha råd att ha värmen på eller lampan tänd, menar skribenterna som vill säkerställa att alla har säker tillgång till el även i framtiden.

Det får aldrig bli en klassfråga att ha råd att ha värmen på eller lampan tänd, menar skribenterna som vill säkerställa att alla har säker tillgång till el även i framtiden.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-12-13 06:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att rödgröna regeringar – genom straffbeskattningar och politiska påtryckningar gentemot Vattenfall – stängt fyra kärnkraftsreaktorer sedan 2014 är industrinationen Sverige nu helt beroende av att det blåser tillräckligt mycket vindar här och i Europa.

Sverige är del av den europeiska elmarknaden. Genom att stänga fungerande reaktorer minskar utbudet av el. Det är en av anledningarna till de höga elpriserna. Men kärnkraften bidrar inte bara med elproduktion utan också med stabilitet i vårt elsystem. Anledningen till att man kalla dagar tvingas starta oljeverket i Karlshamn är att den extra effekten behövs för att stabilisera elsystemet trots att vi har ett elöverskott räknat över året. Vindkraft har sin plats i en fossilfri mix av elproduktion, men det ligger i dess natur att den aldrig kan leverera en stabil produktion året om eftersom den är väderberoende. Den planerbara elproduktionen bidrar också till att stabilisera kraftsystemet på ett sätt som den väderberoende inte förmår.

En livscykelanalys gjord av Vattenfall visar att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Det jämförs med drygt 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Det ska jämföras med den gas- och kolkraft vi numera regelbundet behöver importera till södra Sverige för att elförsörjningen ska fungera. Den släpper ut kring 500 respektive 800 gram koldioxid per kWh.  

Liberalerna välkomnar all fossilfri elproduktion. Utbyggnaden måste ske på marknadsmässiga villkor. De olika kraftslagen måste också byggas ut i balans för att systemet ska fungera. Straffskatter och subventioner snedvrider konkurrensen och gör det svårt att långsiktigt planera elproduktion. De hämmar dessutom teknikutvecklingen.  

Kärnkraftsmotståndarna påpekar ofta att det vore dyrt att bygga nya reaktorer. Det ska emellertid ställas emot miljönyttan och stabilitet i elsystemet. Att periodvis släcka delar av Sverige, eller tvingas neka energiintensiva industrier att etablera sig här, är också kostsamt. Vi är övertygade om att en fungerande marknad, utan politisk prestigebunden klåfingrighet, kan lösa problemen.

Liberalerna anser att du ska kunna lita på att elen fungerar årets alla timmar oavsett väder och vind. Det får aldrig bli en klassfråga att ha råd att ha värmen på eller lampan tänd. Pålagorna på hushållens elräkningar har blivit orimliga. Liberalerna vill därför, i ett första steg, sänka elskatten med 4 miljarder kronor. På sikt ska den halveras. Produktionen och distributionen av el ska vara fossilfri. Den måste också vara pålitlig. Elpriset ska vara rimligt och förutsägbart. Det skapar förutsättningar för en omställning av industrin och transportsektorn bort från fossila bränslen.