Alla kommer inte hem från arbetet

Sedan några år tillbaka ökar antalet arbetsplatsolyckor i Sverige med dödlig utgång och står sig 2023 års trend kommer drygt fyrtio människor ha mist livet på sina arbeten när året är slut.

Byggsektorn är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Under den pågående säkerhetsveckan vill debattörerna uppmana till dialog kring säkerhet och inspirera branschkollegor, leverantörer och kunder i Kalmar län att ta liknande initiativ.

Byggsektorn är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Under den pågående säkerhetsveckan vill debattörerna uppmana till dialog kring säkerhet och inspirera branschkollegor, leverantörer och kunder i Kalmar län att ta liknande initiativ.

Foto: Pressbild

Debatt2023-05-01 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bakom siffror och statistik döljs mänskliga tragedier i många skepnader; liv som släcks, den obeskrivliga sorgen hos barn, partners, föräldrar, släkt och vänner, kollegor och arbetskamrater för att nämna några.  

Arbetsmiljöverkets statistik för de tio senaste åren visar att nästan var femte dödsolycka sker i byggverksamhet, vilket innebär att byggbranschen har flest dödsolyckor på den svenska arbetsmarknaden. Föga smickrande för samhällsbyggnadssektorn och det stämmer till eftertanke. 

I byggverksamhet förekommer det många hälso- och säkerhetsrisker såsom byggarbetsplatser och bemanning under ständig förändring, väderpåverkan, transporter, höga höjder, tunga element, lyftoperationer, maskiner, komplicerade och riskfyllda arbetsmoment och så vidare. Mot den bakgrunden och de stora konsekvenserna av olyckor är det lätt att inse att det krävs engagerat, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete med inbyggda säkerhetsmarginaler. Jämför med flygverksamhet, få av oss skulle kliva ombord på ett flygplan med vetskapen att flygbolaget brister i säkerhetsarbetet.

En kedja är som bekant aldrig starkare än dess svagaste länk och på en byggarbetsplats är många olika företag verksamma. För att höja säkerhets- och arbetsmiljöprestandan på svenska byggarbetsplatser måste medarbetare, företag, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, byggherrar och myndigheter samverka för en branschgemensam nollvision.   

Byggsektorns kunder är till största delen offentliga vilket innebär att samhället har stor påverkansmöjlighet genom klokt genomförd offentlig upphandling. Idag hanteras säkerhet och arbetsmiljö oftast via formaliserade avtalsvillkor som emellanåt kan uppfattas att de främst går ut på att flytta arbetsmiljöansvar från byggherren till entreprenören. Vi skulle vilja se fler offentliga upphandlingar med bredare perspektiv där pris balanseras med relevanta kvalitetsparametrar som till exempel leverantörernas säkerhets- och arbetsmiljöarbete och hur det kommer bedrivas i praktiken i föremålet för upphandlingen. Det skulle sätta ett värde på säkerhets- och arbetsmiljöarbetet och sporra till ytterligare utveckling hos leverantörerna.

Trots att vi på Skanska arbetar utifrån värderingen Värna om livet, arbetsmiljöpolicyn Arbeta säkert eller inte alls och har ett branschledande systematiskt arbetsmiljöarbete är vi inte förskonade från olyckor och allvarliga tillbud i vår verksamhet. Vi vet därför att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet måste vara högst på agendan vid varje givet tillfälle ända från företagsledningen, via alla organisatoriska led, ända ut till varje enskild medarbetare som verkar på våra arbetsplatser.

Den här veckan, vecka 17, genomförs Skanska Safety Week i hela vår verksamhet (Norden, Europa, USA) vilket innebär att mer än 250 000 personer, egna och leverantörers medarbetare, lägger fokus på att dela kunskap och erfarenheter för att lära och inspireras av varandra. Det gör Skanska Safety Week till ett av världens största säkerhetsinitiativ inom den privata sektorn. Vi vill uppmana till dialog kring säkerhet och inspirera branschkollegor, leverantörer och kunder i Kalmar län att ta liknande initiativ i sina verksamheter till nytta för medarbetare, anhöriga, vänner, kollegor, branschen och samhället i stort.

Det är hög tid att alla kommer hem från arbetet!