Äldreomsorgslyftet måste prioriteras

Kravet på fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ökar behovet av fler utbildade undersköterskor. "Nuvarande regering har likväl bestämt sig för att avveckla Äldreomsorgslyftet 2023", skriver debattörerna.
Kravet på fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ökar behovet av fler utbildade undersköterskor. "Nuvarande regering har likväl bestämt sig för att avveckla Äldreomsorgslyftet 2023", skriver debattörerna.

Kravet på fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ökar behovet av fler utbildade undersköterskor. "Nuvarande regering har likväl bestämt sig för att avveckla Äldreomsorgslyftet 2023. I stället för att satsa 1,7 miljarder på Äldreomsorgslyftet för att cirka 10 000 medarbetare ska kunna utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid väljer regeringen att satsa 10 miljarder på skattesänkningar", skriver debattörerna.

Debatt 19 juni 2023 06:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den S-ledda regeringen gjorde stora satsningar på välfärden, bland annat genom Äldreomsorgslyftet – en kompetenssatsning som gjorde det möjligt för ny och befintlig personal att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. En viktig satsning för att höja kompetensen och kvalitén inom äldreomsorgen, skapa trygg bemanning och bättre arbetsmiljö för personalen. 

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Bestämmelsen innebär att det kommer behövas fler utbildade undersköterskor. 

Nuvarande regering har likväl bestämt sig för att avveckla Äldreomsorgslyftet 2023. I stället för att satsa 1,7 miljarder på Äldreomsorgslyftet för att cirka 10 000 medarbetare ska kunna utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid väljer regeringen att satsa 10 miljarder på skattesänkningar.

Inte heller i Västerviks kommun har Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Westervikspartiet och Kristdemokraterna valt att tillskjuta några medel för Äldreomsorgslyftet i sin gemensamma budget. 

För att möta kravet på fast omsorgskontakt i hemtjänsten och för att medarbetarna ska få tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling tillskjuter vi medel i vårt gemensamma budgetförslag för att medarbetarna ska kunna fortsätta att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

Välfärden är en avgörande del av det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den. En stark välfärd måste prioriteras och få kosta


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa