Äldreomsorgen kan lära av Ikea

Är det möjligt för kommunens äldreomsorg att hämta inspiration och kunskap kring hur näringslivet arbetar med kvalitetsarbete? Kan vi göra jämförelser mellan kommunens äldreomsorg och branscher som säljer produkter och tjänster? Svaret är enligt mig JA på båda dessa frågor.

Debatt 8 oktober 2021 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nöjda kunder är nyckelordet i Ikeas kvalitetsarbete. Allt kvalitetsarbete i den multinationella koncernen strävar mot målet att få så många nöjda kunder som möjligt. Men bilden av Ikeas kvalité har inte alltid varit positiv. Länge fick företaget förknippas med en bild där kvalitetsbristerna var tydliga och konkreta. Vi är många som minns den tiden då det saknades smådelar i de platta paketen som man tagit med sig hem, vilket skapade stor irritation och missnöjdhet.  

I syfte att skapa större kundnöjdhet har kvalitetsarbetet inom Ikea fått en alltmer framskjuten placering och prioritering. Genom systematiskt förbättringsarbete, tydliga och inarbetade processer, höjda krav på leverantörer, uppföljning och avvikelserapportering, har Ikea lyckats arbeta bort kvalitetsbristerna och avvikelserna. Man kan idag garantera kunderna en jämn och hög kvalitet på produkterna vilket gör Ikea till ett av världens framgångsrikaste företag.  

Nu kanske någon tycker att det inte går att jämföra vård och omsorg med ett företag som säljer möbler? Jag vill påstå att vi har mycket att lära av Ikea. Det går att skapa hög och jämn vård- och omsorgskvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete, det är svensk sjukvård ett bra exempel på. Kvaliteten på kommunens äldreomsorg är enligt mig relativt god men den lider precis som dåtidens Ikea av ojämn kvalitet. Det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen är att säkerställa en god och jämn vård- och omsorgskvalitet för våra äldre.  Den senaste tiden har vi kunnat läsa om bristerna inom äldreomsorgen, både när det gäller våra särskilda boenden samt hemtjänsten. Vi har tagit del av anhöriga och omvårdnadstagares upplevelser av kvalitén som tyvärr vittnat om tydliga konkreta brister. Men vi har också kunnat ta del av en mer positiv bild från ansvariga tjänstemän och politiker.

Vilken nivå på kvalitet håller kommunens äldreomsorg? Jag vill påstå att det beror på vad man fokuserar på. Det som fungerar bra eller dåligt?  Min bild efter snart fyra år som vice ordförande inom socialnämnden, är att mycket fungerar bra. Vi har många kompetenta och duktiga medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag för våra äldre och för att utveckla arbetet. Vi ska givetvis lyfta det som är bra, men det viktigaste är trots allt att fokusera på de kvalitetsbrister och avvikelser som finns och som drabbar våra äldre. Resurs och process för kvalitetsarbete finns men räcker inte till för att kommunens verksamheter ska få önskad effekt.  För att nå en jämn och hög kvalitet måste kommunen ta nästa steg in i en modern processorienterad organisation där kvalitetsförbättring ska stå i fokus och där man mycket väl kan lära av hur Ikea har arbetat bort kvalitetsbristerna.

Vi måste arbeta in en tydlig målbild och en vision om nolltolerans mot dålig kvalitet. För att lyckas krävs förändring och vi vill därför prioritera 10 miljoner för att långsiktigt stärka kvalitetsarbetet.  När det systematiska förbättringsarbetet är i fokus och med tydliga krav, kommer vi också kunna garantera hög och jämn kvalitet för våra äldre i hela kommunen, en effektiv organisation och en god arbetsmiljö för våra medarbetare, men framförallt har vi skapat mer tid för omtanke och omsorg i mötet mellan människor. Och förhoppningsvis kan vi göra samma framgångsrika resa som Ikea?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Gina och Rebecka bygger om menyn på Västerviks skolor – för klimatet • Tre val per lunch • Den här rätten saknar eleverna

Gina och Rebecka bygger om menyn på Västerviks skolor – för klimatet • Tre val per lunch • Den här rätten saknar eleverna

Äldreomsorgen fortsätter med munskydd och visir • Enstaka covidfall, men lindriga symtom

Äldreomsorgen fortsätter med munskydd och visir • Enstaka covidfall, men lindriga symtom

De vill se fler män i äldreomsorgen: Fördomar sätter käppar i hjulet

De vill se fler män i äldreomsorgen: Fördomar sätter käppar i hjulet

Insändare: Dags att planera för framtiden, Västervik!

Dags att planera för framtiden, Västervik!

Extern coronagranskning av Västerviks äldrevård: Bra kommunikation – men bristande hygien • Socialnämnden får tre hemläxor

Extern coronagranskning av Västerviks äldrevård: Bra kommunikation – men bristande hygien • Socialnämnden får tre hemläxor