Agera för jämlikhet mot förtryck

För de flesta av oss är ett liv i frihet en självklarhet.

Debatt2021-02-23 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett fritt och jämlikt samhälle är också ett jämställt samhälle. Det är inte huruvida du föds som pojke eller flicka som är avgörande för hur ditt liv blir, utan vad du gör och vilka vägar du väljer.

Det är därför en politisk uppgift att bekämpa de krafter som försöker begränsa flickors och kvinnors självbestämmande och vill ha ett samhälle som vidgar människors livschanser och står upp för deras rätt. Skolan, fritids- och kulturverksamhet, men även sjukvården, ska behandla alla barn lika och främja deras möjligheter till individuell utveckling. 

Det har gått 19 år sedan mordet på Fadime Sahindal och mycket tyder på att hedersförtryck i Sverige ökar. Med både sorg och bestörtning ser vi att man gör inte tillräckligt för att helt bekämpa detta. Inte en flicka ska utsättas för sådant! Inom Moderaterna föreslår vi exempelvis följande åtgärder för att förebygga och skärpa straffen för hedersförtryck och barnäktenskap:

✔ Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott, där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningarna som begås av flera personer i samförstånd ska omfattas. 

✔ Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 

✔ Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs. 

Utöver det så måste vi som förtroendevalda oförtrutet verka för att fler orkar ställa de svåra frågorna i skola, vård och andra sammanhang, så att barn och unga som utsätts för hedersvåld och förtryck snabbt kan få hjälp på ett säkert sätt. För Moderaterna är familj, släkt och andra nära gemenskaper viktiga för hur vi formas som individer, för samhällets fortlevnad och för mångas trygghet. Men vi kommer aldrig att acceptera att familj, släkt eller klan fattar de beslut som varje ung flicka eller pojke, kvinna eller man har rätt att fatta själv i vårt land.

Jämställdheten hotas av hedersförtrycket. Det hör inte hemma i någon kultur eller i något land, och i Sverige får det aldrig godtas. Toleransen handlar om öppenhet mot människors olika vägar i livet. 

Det är tid nu att agera och inte bara hjälplöst observera och konstatera. Moderaterna söker förtroende i valet 2022 för att handlingskraftigt kunna genomföra reformer som får effekter för individer på alla plan. 

Hanne Deverén (M), oppositionsråd Kalmar kommun
Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen
Susanne Eliasson (M), ordförande Moderatkvinnorna Kalmar län
Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot, ordförande Moderatkvinnorna 
Elin Sjölander Landerdahl (M), vice ordförande kommunfullmäktige Västervik