Friskolor utan vinstintressen viktiga för hållbarheten

Alla friskolor är inte aktiebolag med vinstuttag. Alla friskolor är inte stora koncerner som placerar pengar i skatteparadis. Vi i Hushållningssällskapet har inga ägare och ingen vinstutdelning. Ändå likställs friskolorna i debatten, vilket är djupt olyckligt.

Debatt 8 april 2022 06:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Närmare 120 000 ungdomar berörs av gymnasievalet i Sverige. I debatten om friskolor polariseras offentliga och fristående huvudmän, där de senare framställs som privata bolag med vinstintresse. Vi vill förtydliga att huvudmannaskapet bland fristående skolor ser olika ut. Många fristående huvudmän är inte privatägda och delar heller inte ut vinster. Skolpengen går till att utveckla verksamheten, som i många fall är idéburen och kopplad till folkrörelse, stiftelse eller organisation. Verkligheten bland skolhuvudmän är alltså långt mer mångfacetterad än bara offentlig och privat.

Hushållningssällskapet grundades redan i slutet av 1700-talet av kung Gustav III för att utveckla svensk livsmedelsproduktion. I den andan driver vi idag gymnasieutbildningar som tjänar naturbruket och de gröna näringarnas utveckling.  

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver naturbruksgymnasier i Kalmar, Ingelstad och Gamleby. Många av våra elever har praktisk fallenhet snarare än teoretisk. Att utbilda elever inom naturbruk kräver resurser i form av stora ytor, maskiner och djur. Det är bland annat här vi återinvesterar eventuellt överskott.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har inga privata ägare. Vår juridiska form är Hushållningssällskap och vi arbetar engagerat för att ge våra elever attraktiv kunskap för innovativ tillväxt på landsbygden. Hushållning och hållbarhet är mer aktuellt än någonsin. Därför menar vi att friskolor utan vinstintressen har ett existensberättigande för en hållbar framtid.

Mats Halling, vd  
Stefan Johansson, ordförande  
Sven-Göthe Lidheim, styrelsens representant för skolfrågor

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Ett historiskt svek mot barn och unga

Ett historiskt svek mot barn och unga

Så många lärare är behöriga i kommunen – Rektorn: "Statistiken missvisande"

Så många lärare är behöriga i kommunen – Rektorn: "Statistiken missvisande"

Debatt: Stoppa skolexperimentet innan det är för sent

Stoppa skolexperimentet innan det är för sent

Debatt: (C): Vi kan inte slå undan benen på skolor för att de har "fel" huvudman

(C): Vi kan inte slå undan benen på skolor för att de har "fel" huvudman

Debatt: Friskolesystemet bidrar till segregation

Visa fler