Dålig planering straffar eleverna på Marieborg

Inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 december behandlas ett ärende som på många sätt är en rävsax om man ska tala klarspråk.

Debatt 13 december 2021 12:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ärendet handlar om att de styrande (S, C och MP) föreslår att barnen på Marieborgskolan ska gå på Ludvigsborgsskolan istället för den skolan som ligger närmast, Ellen Key. Förslaget har kommit mycket plötsligt, utan en riktig förklaring eller djupare analys. Förutom att det äventyrar det fria skolvalet så riskerar det även att medföra negativa konsekvenser för barnen. Det finns två alternativ i det aktuella fallet – göra Marieborgsskolan till en del av Ludvigsborgsskolans upptagningsområde (nuvarande är Ellen Key) eller låta alla elever inom området Norra stad tillhöra högstadieskola efter närhetsprincipen.  

Alternativen blir röriga och inte bra för eleverna när man är inställd på vilken skola man skulle ha varit på, speciellt med tanke på hur långt in vi är på skolans läsår. Ludvigsborg och Ellen Key är två bra skolor som sköter sitt uppdrag men att ändra upptagningsområden på detta snabba sätt blir inte rätt mot eleverna.

Vi har påtalat behovet av att se över skolstrukturen under lång tid och det är såhär det blir när ingen lyssnar. Oavsett vilket alternativ man väljer får det påverkan som kan vara negativ. Inget alternativ är optimalt. Att peka ut en elevgrupp och i det här fallet låta Marieborgsskolans sexor bära det misstag som bygger på en alltför dålig planering är fel och beslutsärendet kommer dessutom mycket sent.  

I den prognos som finns i lokalförsörjningsplanen och som ska beslutas under tisdagens möte saknas det totalt 17 platser på Ellen Key. Elevantalet bygger enbart på fasta tabeller utifrån upptagningsområde. Underlaget tar alltså inte hänsyn till vilken skola, oavsett huvudman, eleverna själva valt. Denna fakta ihop med tidsbrist där en barnkonsekvensanalys görs dagen innan beslutande möte samt avsaknad av dialog med fristående skolhuvudmän för att lösa platserna gör att det saknas ordentlig grund till ett beslut. Vi är övertygade om att detta går att lösa på ett bättre sätt – allt för elevernas bästa!

Vi Moderater kommer därför att yrka på en återremiss av ärendet med följande uppdrag:

Att genomföra en fördjupad analys i samarbete med kommunens friskolor i syfte att möjliggöra varje elevs önskemål om skolval.

Andreas Billtorp (M), 2:e vice ordförande
Bertil Gyllenram (M), ledamot
Elin S. Landerdahl (M), ersättare
Barn- och utbildningsnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Grinden stängdes – nu planerar kommunen att bygga ny gångbana • "Vi ser problematiken"

Grinden stängdes – nu planerar kommunen att bygga ny gångbana • "Vi ser problematiken"

Skolgårdarna krymper: Så ser det ut i Västerviks kommun

Skolgårdarna krymper: Så ser det ut i Västerviks kommun

BILDSPECIAL: Se våra bilder från utspringet – Vi kikade in i klassrummen hos studenterna

BILDSPECIAL: Se våra bilder från utspringet – Vi kikade in i klassrummen hos studenterna

Nour kom till Sverige för sju år sedan – nu tar hon studenten • Siktar på att bli läkare • TV-serierna väckte intresset

Nour kom till Sverige för sju år sedan – nu tar hon studenten • Siktar på att bli läkare • TV-serierna väckte intresset

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken
Visa fler