Utbildning med jobbgaranti

16 augusti 2019 16:18

Om några veckor drar höstterminen igång och på Campus finns det lediga platser kvar att söka. Bland annat erbjuds utbildning till välbehövliga förskollärare och CNC-operatör.

Campus Småland är ett projekt som strävar efter att få fler lokala utbildningsprogram, forskningsprojekt och en förbättrad matchning mellan lokala utbildningar och behov på arbetsmarknaden. Det behövs, så det finns skäl att hoppas att projektet lyckas med sina mål.

Att det ges lokala utbildningar inom bristyrken torde förbättra möjligheten för arbetsgivare att rekrytera till dessa.

I en liten arbetsmarknadsregion som vår innebär alla utbildningar vi kan ha på plats att arbetsgivare inte behöver locka hit lika mycket av den aktuella kompetensen utifrån. För Västerviks kommun, som lider av en relativt låg utbildningsnivå, är satsningen värdefull också av denna anledning.

Campus Småland – som är ett samarbete mellan Västervik, Vimmerby och Hultsfred – växer och erbjuder allt fler utbildningar.

Under våren kom nyheten att ytterligare 4,5 miljoner kronor tillförts från regionens utvecklingsnämnd. Och i höst erbjuds för första gången en utbildning till förskollärare, med studieplatser på alla tre orter.

Även om det nu i slutet av en högkonjunktur råder brist på relativt många yrkeskategorier är det särskilt påtagligt för förskollärare.

På fem års sikt räknar arbetsförmedlingen med att denna yrkeskategori är en av de med allra störst arbetskraftbrist.

Trots detta finns det alltså lediga platser på utbildningen några veckor innan start. Likaså inom utbildningen till CNC-operatör, ett ytterligare bristyrke.

Det är inte glasklart om man ska anklaga kommunerna för bristande marknadsföring eller befolkningen för ointresse för högre studier. Men platser på dessa utbildningar borde inte behöva stå tomma.

Det har alltid funnits en viss differens mellan vad arbetsgivarna söker för kompetens och vad folk helst vill göra.

Människor envisas med att ha egna uppfattningar om vad de behöver för att må bra och förverkliga sig själva. Så ska det vara.

Människors egna drivkrafter bidrar i regel också till kollektiv nytta. Åtminstone så länge de gör någorlunda upplysta val kring sin yrkesframtid.

Relevant information för dessa beslut är hur olika yrkeskategorier kommer att stå sig i framtiden. Men också generella fördelar med en högre utbildning.

Personer med högre utbildning har lättare att hitta och byta arbete, och har dessutom en bättre hälsa.

Det låga söktrycket påverkas sannolikt även av högkonjunkturen. En trend de senaste åren är att allt färre söker sig till högre utbildning. Så brukar det se ut när arbetslösheten minskar.

Enligt Universitets- och högskolerådet minskade det totala antalet sökande med en procent mellan vårterminen 2018 och vårterminen 2019.

Men det intressanta är att ansökningarna till förskollärarutbildning minskade med hela 15 procent under samma period. En utveckling som påbörjades tidigare.

Det finns helt klart yrkeskategorier som behöver jobba på sin status och attraktionskraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Styrenius