Ledare Vi skriver 2019 och ett gott nytt år har precis ringts in. På många platser ackompanjerades detta av färgsprakande fyrverkerier, tänkta att glädja såväl liten som stor.

Tyvärr kan inte alla njuta av detta. I synnerhet inte blåljuspersonal i tjänst. Raketer används allt oftare som livsfarliga vapen. Vi har sett det tidigare och denna nyårshelg var tyvärr inget undantag.

Smällare är sedan 2002 förbjudna i Sverige. Det huvudsakliga skälet då var risken för hörselskador. Nu utökas regleringen kring pyroteknik i och med att det från den 1 juni 2019 införs krav på tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne.

Fram till nu har friheten att skjuta nyårsraketer under eget ansvar funnits i Sverige. Tyvärr tycks allt färre mogna att ta det ansvaret, varför myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) reglerat pyrotekniken ytterligare. Motiveringen är att MSB “har uppmärksammat att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor”.

Och där blir det problematiskt. Polisens egna medarbetarundersökningar visar nämligen att var fjärde polis som utsattes för hot och våld under 2017 hade blivit beskjuten med fyrverkerier. Låt gå för att det inträffar olyckor, men när förövare med vilje avfyrar raketer mot andra så är det inte längre tal om en olycka.

Och detta ofog eskalerar. Mot andra medborgare i allmänhet och blåljuspersonal i synnerhet.

En rimlig förutsägelse är ändå att det allmänna skjutandet kommer att avta i och med att den nya regleringen försvårar införskaffandet för laglydiga medborgare. Det kommer att fungera på samma sätt som när ett stort antal ansvarstagande vapenägare i dag hanterar vapen och ammunition enligt de regelverk som omger ett licenspliktigt vapen. Tidsbegränsade licenser och en stark begränsning av antalet jaktvapenlicenser är i dag verklighet för landets många jägare och skyttar. Gängmedlemmen med en automatpistol i byxlinningen kunde dock inte bry sig mindre.

Vad gäller raketerna så är det osannolikt att de uppsåtliga och planerade attackerna mot polis och räddningstjänst upphör, om inte straffen samtidigt blir både kännbara och avskräckande. Detta är helt i linje med hur vi ska angripa användandet av handeldvapen vid de ökande skjutningarna mellan kriminella. Men där är det alltså inte lagliga vapen som används, och inte heller kommer det att vara lagliga fyrverkerier som skjuts mot samhällets stöttepelare.

Det är så lätt att kräva hårdare lagstiftning kring legal fyrverkeri- och vapenhantering, men det är inte där problemet finns. Det ska göra ont att bryta mot lagen och angripa dess företrädare. Att kollektivt bestraffa dem som gör rätt så att de som gör fel ska ta lärdom är naivt, respektlöst och fegt. Det är ett uttryck för en stat som inte har mod att ta ställning.