Privata nöjen för andras pengar

I måndagens fullmäktige fick VIK uppskov på hyran men inga nya bidrag. Positivt är att de flesta partier nu nyktrat till i förhållande till klubben. Negativt är att den kvarvarande hockeymajoriteten fortfarande är redo att slussa mer skattepengar till en privat aktör.

4 maj 2019 04:00

Gång på gång fattas beslut om specialbidrag för VIK. Gång på gång sker det med nysnickrade argument. Varje gång bryter kommunen mot principer och praxis. Det leder till oklarheter kring om denna praxis nu gäller för alla föreningar. Och tveksamheter kring om besluten överhuvudtaget är lagliga. Inte sällan visar sig de tidigare argumenten mest vara till för att förvilla och gäller inte längre när nya specialbidrag ska beslutas.

Ur detta perspektiv är även uppskovet av hyran för restaurang Hyllan problematiskt. Uppskovet ska betraktas som en skuld och ska betalas i framtiden. Ingen annan fastighetsägare köper lokaler och inventarier för att sedan hyra ut dem gratis. Om kommunen skulle efterskänka dessa pengar vore det att betrakta som egenmäktigt förfarande med skattebetalarnas pengar.

Det mest nedslående med måndagens debatt var att mer bidrag är på gång, men att det nu föll på teknikaliteter. Hockeymajoriteten består nu av S, M och SD. I denna politiska hockeyklubb synes man vara överens om att skattebetalarnas pengar bör gå till VIK:s a-lagsverksamhet. Därför kan man räkna med fler ärenden av liknande karaktär i framtiden.

På bordet låg en ökning av bidragen med drygt 700 000 kronor. Argumenten denna gång var att ersätta borttagna sittplatser och kostnader för hockeygymnasiet. Detta trots att förvaltningens skrivelse tydligt påtalar att detta skulle bryta mot praxis och vara svårförenligt med lagstiftningen. Det utmärkta beslutsunderlaget är rekommenderad läsning till alla som vill förstå sig på alla bidrag till klubben. Rena ekonomiska bidrag till klubben för att de ska klara sina licenskrav döms ut som rent olagliga.

Skulden för det här utdragna haveriet ligger hos politikerna. För att de spelar med och låtit sig kidnappas i ett allt större ekonomiskt engagemang för ett särintresse. Ingen skuld ligger på klubben. Alla har rätt att ansöka om bidrag med vilka argument de vill. Däremot är argumentet befängt – att ansöka om två miljoner kronor om året tills en ny arena är byggd, på grund av ”intäktsbortfall”. Det är lika rimligt som att en restaurangföretagare som har det lite knackigt begär att kommunen bygger en ny och större restaurang. Och att företagaren får ersättning av kommunen för förlorade intäkter tills den är färdigbyggd.

Det finns också en inneboende motsägelse kring klubbens argument om a-lagets värde för kommunen. Det är ett argument som bygger hela den här cirkusen och ofta upprepas från politiker, supportrar och sportkrönikörer. Marknadsföringsvärdet är det värde som kommer av att uppmärksamhet och mediegenomslag genererar inkomster. Det sekundära marknadsföringsvärdet, det vill säga värdet för kommunen att laget uppmärksammas, antas vara högt. Trots detta lyckas inte klubben generera tillräckligt med intäkter av det primära värdet, det vill säga värdet av att själva laget uppmärksammas. Det visar att argumentet mest är ett rökmoln.

Kommunen ska inte bygga en ny hall för att VIK vill ha det. Arenafrågan håller på att kidnappas av hockeyn. Om en ny hall går att använda till flera sporter och andra evenemang ökar legitimiteten att använda skattepengar till att bygga det. Att bygga en ny hall enkom för en a-lagsverksamhet borde vara uteslutet.

Om man lägger till privata pengar då? Anledningen till att förslaget om bidrag föll var att Moderaterna i sista stund klämde in ett villkor om att starta projektering av en ny hall och att denna ska drivas av en privat aktör. En samverkan mellan privat entreprenör och kommunen för att bygga en ny hall är dock långt ifrån okomplicerad. Det finns gott om exempel på hur liknande byggen slagit fel och att kommunerna blivit lidande ekonomiskt. Om projektet går bra riskerar vinsterna att hamna i privata fickor trots att det är kommunen som tar en stor del av risken. Om det går dåligt sitter skattebetalarna med Svarte Petter, på grund av omfattande kommunala borgensåtaganden. Den typen av risker måste undvikas.

Vad Moderaterna menar med en privat huvudman och hur de vill att samverkan med kommunen ska ske är dock oklart. En privat aktör som själv tar risken, bekostar och driver en arena som de hyr ut på marknadsmässiga grunder vore givetvis det bästa alternativet. Men det är högst oklart om detta är vad Moderaterna förespråkar. Ett beslut om en ny arena ska därför varken hastas fram eller fattas endast med hockeyklubbens eller andra privata intressens bästa för ögonen.

Hela historien är särskilt tragisk ur ett liberalkonservativt perspektiv. Moderaterna är det parti som borde vara en ständig stoppkloss mot att lägga skattepengar på privata nöjen och riskfyllda affärsprojekt där man blandar ihop offentliga och privata pengar. Men lokalt har de istället varit motorn för att just sådana projekt ska bli verklighet. Istället är det andra partier i fullmäktige som försvarar de här principerna.

Möjligen blir det Socialdemokraterna som först, av den återstående hockeymajoriteten, inser det ohållbara i situationen och stoppar mer pengar till VIK.

För att VIK ska kunna fortsätta att utvecklas krävs ett nytt tankesätt från klubben. Ett där de inte anser sig ha rätt till skattekollektivets pengar. Och istället hittar en god ekonomi genom, och tillsammans med, sina supportrar. Det skulle gynna Västervik.

Ledare

Jakob Styrenius
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!